آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 تبريز هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 105,000 11,241,825,000 Rls. 367,500 $
2 7 1395 تبريز هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 223,201 9,111,631,893 Rls. 289,317 $
3 9 1395 تبريز هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 133,299 5,564,100,597 Rls. 173,288 $
4 8 1395 تبريز هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 109,734 4,531,512,021 Rls. 142,652 $
5 5 1395 تبريز هلند 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 24,493 3,590,664,000 Rls. 116,000 $
6 7 1395 تبريز هلند 81041100 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص حداقل 99.8درصد . 42,696 2,454,624,595 Rls. 77,963 $
7 11 1395 تبريز هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 45,225 2,371,221,725 Rls. 73,265 $
8 10 1395 تبريز هلند 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 13,440 2,165,486,100 Rls. 66,900 $
9 12 1395 تبريز هلند 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 15,810 2,089,929,000 Rls. 64,500 $
10 8 1395 تبريز هلند 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 13,200 2,032,128,000 Rls. 64,000 $
11 3 1395 تبريز هلند 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 20,268 1,829,160,000 Rls. 60,000 $
12 6 1395 تبريز هلند 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 12,200 1,805,830,000 Rls. 58,000 $
13 2 1395 تبريز هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 43,171 1,765,327,150 Rls. 58,280 $
14 6 1395 تبريز هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 41,999 1,711,592,702 Rls. 54,598 $
15 7 1395 تبريز هلند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 67,725 1,512,819,276 Rls. 48,084 $
16 4 1395 تبريز هلند 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 14,666 1,128,915,350 Rls. 36,665 $
17 10 1395 تبريز هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,600 1,116,979,200 Rls. 34,560 $
18 12 1395 تبريز هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 15,360 995,819,520 Rls. 30,720 $
19 12 1395 تبريز هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,000 885,175,200 Rls. 27,300 $
20 4 1395 تبريز هلند 20029010 رب گوجه فرنگي 22,050 814,235,100 Rls. 26,670 $
21 3 1395 تبريز هلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 8,900 813,816,000 Rls. 26,700 $
22 11 1395 تبريز هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 786,809,700 Rls. 24,300 $
23 12 1395 تبريز هلند 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,405 775,747,296 Rls. 23,931 $
24 11 1395 تبريز هلند 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 11,485 743,424,050 Rls. 22,970 $
25 3 1395 تبريز هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 9,549 668,495,140 Rls. 21,962 $
26 5 1395 تبريز هلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 39,580 667,454,480 Rls. 21,560 $
27 11 1395 تبريز هلند 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,177 609,044,842 Rls. 18,807 $
28 9 1395 تبريز هلند 08109010 انار تازه 37,060 595,201,650 Rls. 18,530 $
29 11 1395 تبريز هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 8,988 582,253,392 Rls. 17,976 $
30 7 1395 تبريز هلند 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 10,460 526,176,315 Rls. 16,695 $
31 3 1395 تبريز هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 8,412 511,278,960 Rls. 16,824 $
32 8 1395 تبريز هلند 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 8,016 509,882,016 Rls. 16,032 $
33 10 1395 تبريز هلند 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 7,860 508,919,280 Rls. 15,720 $
34 4 1395 تبريز هلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,574 506,187,600 Rls. 16,440 $
35 8 1395 تبريز هلند 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 11,410 488,202,100 Rls. 15,338 $
36 9 1395 تبريز هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 38,700 486,894,744 Rls. 15,144 $
37 8 1395 تبريز هلند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 21,330 479,549,904 Rls. 15,144 $
38 8 1395 تبريز هلند 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 21,354 475,301,556 Rls. 14,948 $
39 6 1395 تبريز هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,800 447,422,400 Rls. 14,400 $
40 11 1395 تبريز هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 10,534 443,398,026 Rls. 13,694 $
41 8 1395 تبريز هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,239 436,855,251 Rls. 13,723 $
42 11 1395 تبريز هلند 08109020 زرشك تازه 2,933 436,719,836 Rls. 13,492 $
43 9 1395 تبريز هلند 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 6,600 423,601,200 Rls. 13,200 $
44 11 1395 تبريز هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,768 421,431,668 Rls. 13,022 $
45 4 1395 تبريز هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 6,144 379,315,156 Rls. 12,364 $
46 8 1395 تبريز هلند 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,300 378,532,440 Rls. 11,880 $
47 6 1395 تبريز هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 8,143 373,784,130 Rls. 12,030 $
48 5 1395 تبريز هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 5,400 333,828,000 Rls. 10,800 $
49 10 1395 تبريز هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,691 330,376,670 Rls. 10,205 $
50 8 1395 تبريز هلند 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,418 322,766,720 Rls. 10,160 $
51 11 1395 تبريز هلند 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 3,576 311,011,630 Rls. 9,610 $
52 6 1395 تبريز هلند 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,596 288,160,008 Rls. 9,192 $
53 8 1395 تبريز هلند 08109010 انار تازه 17,809 282,751,560 Rls. 8,905 $
54 10 1395 تبريز هلند 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 4,698 273,297,920 Rls. 8,456 $
55 1 1395 تبريز هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,650 270,373,100 Rls. 8,935 $
56 4 1395 تبريز هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,853 265,747,650 Rls. 8,610 $
57 8 1395 تبريز هلند 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 2,760 262,785,480 Rls. 8,280 $
58 6 1395 تبريز هلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 257,267,880 Rls. 8,280 $
59 12 1395 تبريز هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,000 252,735,600 Rls. 7,800 $
60 6 1395 تبريز هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,494 249,686,556 Rls. 8,036 $
61 6 1395 تبريز هلند 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,444 248,315,429 Rls. 7,921 $
62 10 1395 تبريز هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,620 229,932,510 Rls. 7,135 $
63 6 1395 تبريز هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,331 224,736,543 Rls. 7,233 $
64 4 1395 تبريز هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4 221,072,874 Rls. 7,206 $
65 8 1395 تبريز هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,870 219,593,739 Rls. 6,918 $
66 6 1395 تبريز هلند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 219,485,544 Rls. 7,064 $
67 5 1395 تبريز هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,079 218,904,620 Rls. 7,082 $
68 3 1395 تبريز هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,400 218,664,000 Rls. 7,200 $
69 9 1395 تبريز هلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,598 215,555,247 Rls. 6,717 $
70 3 1395 تبريز هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 16,910 206,085,360 Rls. 6,760 $
71 3 1395 تبريز هلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 22,170 201,353,100 Rls. 6,630 $
72 6 1395 تبريز هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,686 199,216,284 Rls. 6,384 $
73 2 1395 تبريز هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,592 195,977,994 Rls. 6,466 $
74 10 1395 تبريز هلند 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,621 195,150,472 Rls. 6,028 $
75 2 1395 تبريز هلند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 192,371,223 Rls. 6,347 $
76 8 1395 تبريز هلند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 2,455 191,624,082 Rls. 6,014 $
77 11 1395 تبريز هلند 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 3,208 186,894,842 Rls. 5,774 $
78 5 1395 تبريز هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,000 185,274,540 Rls. 5,994 $
79 10 1395 تبريز هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,473 183,836,160 Rls. 5,688 $
80 10 1395 تبريز هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,525 179,246,720 Rls. 5,546 $
81 3 1395 تبريز هلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 175,599,360 Rls. 5,760 $
82 7 1395 تبريز هلند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 174,604,180 Rls. 5,540 $
83 6 1395 تبريز هلند 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,500 169,284,600 Rls. 5,400 $
84 3 1395 تبريز هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,988 163,700,942 Rls. 5,378 $
85 2 1395 تبريز هلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,536 162,941,184 Rls. 5,376 $
86 3 1395 تبريز هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,039 162,188,337 Rls. 5,331 $
87 4 1395 تبريز هلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,496 160,635,244 Rls. 5,236 $
88 2 1395 تبريز هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,792 156,394,440 Rls. 5,160 $
89 8 1395 تبريز هلند 08132000 آلو ,خشک کرده 1,231 156,195,244 Rls. 4,924 $
90 3 1395 تبريز هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,608 146,908,800 Rls. 4,824 $
91 9 1395 تبريز هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,552 144,387,999 Rls. 4,501 $
92 2 1395 تبريز هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,070 144,301,149 Rls. 4,761 $
93 7 1395 تبريز هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,650 142,771,995 Rls. 4,537 $
94 11 1395 تبريز هلند 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 2,630 141,314,606 Rls. 4,366 $
95 8 1395 تبريز هلند 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,952 140,105,085 Rls. 4,410 $
96 2 1395 تبريز هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,698 139,694,181 Rls. 4,609 $
97 6 1395 تبريز هلند 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 1,495 139,353,435 Rls. 4,485 $
98 4 1395 تبريز هلند 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 1,500 138,055,500 Rls. 4,500 $
99 3 1395 تبريز هلند 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,500 136,665,000 Rls. 4,500 $
100 4 1395 تبريز هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,478 136,030,686 Rls. 4,434 $
مجموع کل
84,059,887,585 ريال
مجموع کل
2,674,496 دلار