آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 تبريز آلمان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 210,000 23,116,705,500 Rls. 735,000 $
2 11 1395 تبريز آلمان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 45,700 4,733,057,600 Rls. 146,240 $
3 5 1395 تبريز آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 3,903,492,000 Rls. 126,000 $
4 3 1395 تبريز آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 3,652,020,000 Rls. 120,000 $
5 12 1395 تبريز آلمان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 22,610 2,344,711,264 Rls. 72,352 $
6 11 1395 تبريز آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,098,159,200 Rls. 64,800 $
7 4 1395 تبريز آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,835,400,000 Rls. 60,000 $
8 8 1395 تبريز آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 31,992 1,324,259,703 Rls. 41,589 $
9 8 1395 تبريز آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,019,616,000 Rls. 32,000 $
10 12 1395 تبريز آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,711 998,884,333 Rls. 30,824 $
11 2 1395 تبريز آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 910,470,000 Rls. 30,000 $
12 4 1395 تبريز آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 96,800 892,283,250 Rls. 29,040 $
13 1 1395 تبريز آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,160 823,964,400 Rls. 27,216 $
14 4 1395 تبريز آلمان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 783,014,185 Rls. 25,369 $
15 11 1395 تبريز آلمان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,000 772,552,550 Rls. 23,870 $
16 6 1395 تبريز آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 81,176 760,157,531 Rls. 24,353 $
17 9 1395 تبريز آلمان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 21,250 714,136,767 Rls. 22,291 $
18 4 1395 تبريز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 12,538 694,868,720 Rls. 22,568 $
19 10 1395 تبريز آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,000 673,275,200 Rls. 20,800 $
20 2 1395 تبريز آلمان 08071100 هندوا نه , تازه 125,696 571,196,342 Rls. 18,855 $
21 7 1395 تبريز آلمان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 1,450 562,697,432 Rls. 17,827 $
22 1 1395 تبريز آلمان 08071100 هندوا نه , تازه 102,217 464,285,345 Rls. 15,335 $
23 5 1395 تبريز آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 39,620 399,605,017 Rls. 12,889 $
24 7 1395 تبريز آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 42,120 397,400,060 Rls. 12,636 $
25 3 1395 تبريز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 6,989 383,513,880 Rls. 12,580 $
26 8 1395 تبريز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 6,625 379,927,665 Rls. 11,925 $
27 7 1395 تبريز آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,220 377,031,074 Rls. 11,986 $
28 9 1395 تبريز آلمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,880 373,539,240 Rls. 11,640 $
29 5 1395 تبريز آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,007 370,301,644 Rls. 11,961 $
30 10 1395 تبريز آلمان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,000 362,532,800 Rls. 11,200 $
31 10 1395 تبريز آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,760 326,044,160 Rls. 10,088 $
32 9 1395 تبريز آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,785 324,580,470 Rls. 10,121 $
33 9 1395 تبريز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 5,350 310,336,380 Rls. 9,630 $
34 6 1395 تبريز آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,560 281,736,000 Rls. 9,005 $
35 10 1395 تبريز آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15,955 255,128,676 Rls. 7,887 $
36 12 1395 تبريز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,391 252,874,776 Rls. 7,799 $
37 8 1395 تبريز آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,300 241,840,170 Rls. 7,590 $
38 9 1395 تبريز آلمان 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 2,784 224,292,960 Rls. 6,960 $
39 9 1395 تبريز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,677 213,271,668 Rls. 6,618 $
40 12 1395 تبريز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,658 213,268,928 Rls. 6,584 $
41 12 1395 تبريز آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,337 198,242,064 Rls. 6,118 $
42 12 1395 تبريز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,665 190,069,488 Rls. 5,862 $
43 12 1395 تبريز آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 1,461 179,272,296 Rls. 5,529 $
44 12 1395 تبريز آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,940 174,916,800 Rls. 5,400 $
45 10 1395 تبريز آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,716 166,383,360 Rls. 5,148 $
46 3 1395 تبريز آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 45,260 165,506,400 Rls. 5,430 $
47 7 1395 تبريز آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 23,410 147,300,402 Rls. 4,682 $
48 7 1395 تبريز آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 2,315 145,664,430 Rls. 4,630 $
49 3 1395 تبريز آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 15,864 144,530,830 Rls. 4,759 $
50 10 1395 تبريز آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,200 139,622,400 Rls. 4,320 $
51 3 1395 تبريز آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,091 112,642,330 Rls. 3,709 $
52 9 1395 تبريز آلمان 21031000 سس سويا 2,332 106,732,512 Rls. 3,312 $
53 9 1395 تبريز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 905 105,540,150 Rls. 3,275 $
54 12 1395 تبريز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 663 104,140,280 Rls. 3,215 $
55 12 1395 تبريز آلمان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 4,746 99,960,170 Rls. 3,085 $
56 8 1395 تبريز آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,079 99,699,327 Rls. 3,129 $
57 7 1395 تبريز آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 883 99,658,471 Rls. 3,179 $
58 9 1395 تبريز آلمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 776 99,610,464 Rls. 3,104 $
59 9 1395 تبريز آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 9,707 93,387,840 Rls. 2,912 $
60 3 1395 تبريز آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,684 92,403,066 Rls. 3,031 $
61 4 1395 تبريز آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 24,180 88,999,779 Rls. 2,901 $
62 12 1395 تبريز آلمان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,353 86,740,154 Rls. 2,677 $
63 4 1395 تبريز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,371 83,964,330 Rls. 2,727 $
64 10 1395 تبريز آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 18 80,935,000 Rls. 2,500 $
65 8 1395 تبريز آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,394 79,944,267 Rls. 2,509 $
66 9 1395 تبريز آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 850 79,437,090 Rls. 2,465 $
67 3 1395 تبريز آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,880 79,019,712 Rls. 2,592 $
68 3 1395 تبريز آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,080 77,099,094 Rls. 2,529 $
69 9 1395 تبريز آلمان 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 291 74,707,848 Rls. 2,328 $
70 1 1395 تبريز آلمان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 42,830 72,078,720 Rls. 2,381 $
71 12 1395 تبريز آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 951 71,267,952 Rls. 2,198 $
72 12 1395 تبريز آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,419 66,663,744 Rls. 2,056 $
73 3 1395 تبريز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 546 66,581,424 Rls. 2,184 $
74 3 1395 تبريز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 964 64,660,806 Rls. 2,121 $
75 6 1395 تبريز آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,440 58,505,616 Rls. 1,872 $
76 8 1395 تبريز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 810 56,779,866 Rls. 1,782 $
77 8 1395 تبريز آلمان 07132010 ---لپه 1,108 56,493,099 Rls. 1,773 $
78 4 1395 تبريز آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 627 55,976,220 Rls. 1,818 $
79 7 1395 تبريز آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 580 54,923,100 Rls. 1,740 $
80 8 1395 تبريز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 487 54,294,552 Rls. 1,704 $
81 4 1395 تبريز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 676 52,035,100 Rls. 1,690 $
82 10 1395 تبريز آلمان 08109010 انار تازه 3,152 50,936,320 Rls. 1,576 $
83 12 1395 تبريز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 900 44,745,120 Rls. 1,380 $
84 6 1395 تبريز آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 452 42,425,172 Rls. 1,356 $
85 8 1395 تبريز آلمان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,250 42,000,507 Rls. 1,311 $
86 8 1395 تبريز آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 420 40,064,220 Rls. 1,260 $
87 12 1395 تبريز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 387 40,036,512 Rls. 1,236 $
88 3 1395 تبريز آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 427 37,772,154 Rls. 1,239 $
89 12 1395 تبريز آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 399 37,514,568 Rls. 1,157 $
90 10 1395 تبريز آلمان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,397 34,873,280 Rls. 1,079 $
91 9 1395 تبريز آلمان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 648 33,418,362 Rls. 1,037 $
92 12 1395 تبريز آلمان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,700 33,072,480 Rls. 1,020 $
93 9 1395 تبريز آلمان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 215 27,598,260 Rls. 860 $
94 12 1395 تبريز آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 574 26,561,440 Rls. 820 $
95 12 1395 تبريز آلمان 09109919 ساير ادويه جات به غيرازآويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 430 25,096,176 Rls. 774 $
96 8 1395 تبريز آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,630 25,087,833 Rls. 789 $
97 12 1395 تبريز آلمان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 300 23,322,240 Rls. 720 $
98 8 1395 تبريز آلمان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 355 22,622,730 Rls. 710 $
99 3 1395 تبريز آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 994 21,827,976 Rls. 716 $
100 3 1395 تبريز آلمان 09109919 ساير ادويه جات به غيرازآويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 191 21,065,826 Rls. 691 $
مجموع کل
64,092,864,619 ريال
مجموع کل
2,035,535 دلار