آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 بندر امام خميني هلند 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,000,000 778,641,595,200 Rls. 24,522,600 $
2 12 1395 بندر امام خميني هلند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 10,000,000 122,482,540,000 Rls. 3,779,509 $
مجموع کل
901,124,135,200 ريال
مجموع کل
28,302,109 دلار
[1]