آمار کل " صادرات به" کشور (مراكش) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 بندر امام خميني مراكش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 37,255,804 320,033,510,720 Rls. 10,431,680 $
2 2 1395 بندر امام خميني مراكش 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 37,722,200 319,992,895,936 Rls. 10,562,216 $
3 3 1395 بندر امام خميني مراكش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 18,721,480 159,808,038,804 Rls. 5,242,014 $
4 4 1395 بندر امام خميني مراكش 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي کمترا ز25%کربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 9,717,960 83,478,448,691 Rls. 2,721,029 $
مجموع کل
883,312,894,151 ريال
مجموع کل
28,956,939 دلار
[1]