آمار کل " صادرات به" کشور (مالتا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 بندر امام خميني مالتا 27090010 ميعانات گازي 88,627,000 1,084,761,254,913 Rls. 34,766,599 $
مجموع کل
1,084,761,254,913 ريال
مجموع کل
34,766,599 دلار
[1]