آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 بندر امام خميني فرانسه 17031000 ملاس ها? ن?شکر 23,000,000 73,809,300,000 Rls. 2,300,000 $
مجموع کل
73,809,300,000 ريال
مجموع کل
2,300,000 دلار
[1]