آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 بندر امام خميني سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,000,000 102,187,309,040 Rls. 3,269,680 $
مجموع کل
102,187,309,040 ريال
مجموع کل
3,269,680 دلار
[1]