آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 بندر امام خميني ترکيه 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,919,865 169,775,409,718 Rls. 5,577,562 $
2 3 1395 بندر امام خميني ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 15,063,470 128,557,690,560 Rls. 4,217,772 $
مجموع کل
298,333,100,278 ريال
مجموع کل
9,795,334 دلار
[1]