آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 بندر امام خميني بنگلادش 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 28,892,448 244,799,920,100 Rls. 8,089,885 $
2 2 1395 بندر امام خميني بنگلادش 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 28,526,000 242,230,240,560 Rls. 7,987,280 $
مجموع کل
487,030,160,660 ريال
مجموع کل
16,077,165 دلار
[1]