آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 بندر امام خميني اسپانيا 17031000 ملاس ها? ن?شکر 23,300,000 75,086,580,000 Rls. 2,330,000 $
مجموع کل
75,086,580,000 ريال
مجموع کل
2,330,000 دلار
[1]