آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 بندر امام خميني آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 4,500,000 59,896,899,000 Rls. 1,937,783 $
2 12 1395 بندر امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 146 352,977,044 Rls. 10,892 $
3 12 1395 بندر امام خميني آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 186 272,542,870 Rls. 8,410 $
مجموع کل
60,522,418,914 ريال
مجموع کل
1,957,085 دلار
[1]