آمار کل " صادرات به" کشور ( چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 بندر امام خميني چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 3,861,000 291,064,573,800 Rls. 8,976,825 $
2 12 1395 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,000,000 3,014,688,000 Rls. 93,000 $
مجموع کل
294,079,261,800 ريال
مجموع کل
9,069,825 دلار
[1]