آمار کل " صادرات به" کشور ( هند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 15,000,000 109,890,240,000 Rls. 3,390,000 $
2 12 1395 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 7,800,000 40,465,152,000 Rls. 1,248,000 $
3 12 1395 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 232,956 2,643,006,144 Rls. 81,534 $
مجموع کل
152,998,398,144 ريال
مجموع کل
4,719,534 دلار
[1]