آمار کل " صادرات به" کشور ( تركيه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 بندر امام خميني تركيه 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,772,281 451,868,613,336 Rls. 13,936,239 $
مجموع کل
451,868,613,336 ريال
مجموع کل
13,936,239 دلار
[1]