آمار کل " صادرات به" کشور ( افغانستان) گمرک (بازارچه ميلک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,372,010 10,229,979,080 Rls. 315,562 $
2 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 69,721 9,991,474,928 Rls. 308,161 $
3 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 85,716 5,279,269,760 Rls. 162,860 $
4 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 811,790 4,737,118,432 Rls. 146,122 $
5 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 295,500 2,874,033,000 Rls. 88,650 $
6 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 18,320 2,672,375,040 Rls. 82,440 $
7 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 325,050 2,634,385,992 Rls. 81,262 $
8 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 29,760 2,122,547,328 Rls. 65,472 $
9 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 172,375 2,107,506,000 Rls. 65,010 $
10 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 26,000 1,685,632,000 Rls. 52,000 $
11 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 25,200 1,633,766,400 Rls. 50,400 $
12 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 39,024 1,265,001,984 Rls. 39,024 $
13 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 36,945 1,078,130,424 Rls. 33,259 $
14 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 21,744 1,057,280,256 Rls. 32,616 $
15 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 10,980 889,819,200 Rls. 27,450 $
16 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 3,475 823,107,072 Rls. 25,392 $
17 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 12,600 816,883,200 Rls. 25,200 $
18 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,525 731,791,200 Rls. 22,575 $
19 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 12,600 694,350,720 Rls. 21,420 $
20 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 54,440 529,489,392 Rls. 16,332 $
21 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 22,540 292,262,656 Rls. 9,016 $
22 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,000 220,428,800 Rls. 6,800 $
23 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,400 132,257,280 Rls. 4,080 $
24 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 08105000 کيوي، تازه 9,700 125,774,080 Rls. 3,880 $
مجموع کل
54,624,664,224 ريال
مجموع کل
1,684,983 دلار
[1]