آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 اينچه برون چين 28012000 يد 58,000 31,682,526,000 Rls. 986,000 $
2 10 1395 اينچه برون چين 28012000 يد 38,000 20,903,234,000 Rls. 646,000 $
3 6 1395 اينچه برون چين 28012000 يد 40,000 14,944,800,000 Rls. 480,000 $
4 1 1395 اينچه برون چين 28012000 يد 18,000 12,527,640,000 Rls. 414,000 $
5 12 1395 اينچه برون چين 28012000 يد 20,000 11,018,380,000 Rls. 340,000 $
6 7 1395 اينچه برون چين 28012000 يد 18,000 9,658,890,000 Rls. 306,000 $
7 2 1395 اينچه برون چين 28012000 يد 10,000 6,665,120,000 Rls. 220,000 $
مجموع کل
107,400,590,000 ريال
مجموع کل
3,392,000 دلار
[1]