آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 اهواز عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,338,000 25,031,797,000 Rls. 818,300 $
2 2 1395 اهواز عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,759,960 18,681,046,503 Rls. 615,860 $
3 12 1395 اهواز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 979,720 17,462,382,322 Rls. 538,846 $
4 1 1395 اهواز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 783,560 15,102,446,085 Rls. 498,795 $
5 3 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 149,022 11,346,673,333 Rls. 372,498 $
6 4 1395 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 152,500 9,481,428,995 Rls. 307,920 $
7 11 1395 اهواز عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 733,690 8,310,849,215 Rls. 256,792 $
8 11 1395 اهواز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 463,440 8,249,324,688 Rls. 254,892 $
9 2 1395 اهواز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 467,400 7,792,093,320 Rls. 257,070 $
10 9 1395 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 477,820 7,672,334,190 Rls. 238,945 $
11 2 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 100,253 7,516,283,031 Rls. 247,863 $
12 2 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 277,689 5,902,070,912 Rls. 194,650 $
13 5 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 92,318 5,720,746,514 Rls. 184,636 $
14 8 1395 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 353,640 5,612,433,860 Rls. 176,820 $
15 12 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 242,993 5,528,492,159 Rls. 170,612 $
16 10 1395 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 132,000 5,127,249,600 Rls. 158,400 $
17 12 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 78,261 5,072,547,808 Rls. 156,523 $
18 1 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 175,720 5,051,456,662 Rls. 166,917 $
19 9 1395 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 130,350 5,022,804,600 Rls. 156,420 $
20 6 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 80,419 5,020,994,850 Rls. 160,838 $
21 7 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 229,091 5,017,044,369 Rls. 159,466 $
22 6 1395 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 130,600 4,887,133,200 Rls. 156,720 $
23 10 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 75,353 4,873,445,442 Rls. 150,706 $
24 4 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 224,625 4,784,274,863 Rls. 155,890 $
25 1 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 213,690 4,526,983,851 Rls. 149,574 $
26 3 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 213,120 4,447,605,462 Rls. 145,945 $
27 5 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 202,470 4,310,663,249 Rls. 139,211 $
28 3 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 148,460 4,297,361,310 Rls. 141,041 $
29 8 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 67,072 4,258,139,346 Rls. 134,144 $
30 2 1395 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 110,000 4,001,527,200 Rls. 132,000 $
31 3 1395 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 108,900 3,980,091,720 Rls. 130,680 $
32 4 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 62,738 3,828,965,404 Rls. 125,476 $
33 7 1395 اهواز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 397,135 3,745,821,171 Rls. 119,111 $
34 2 1395 اهواز عراق 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 77,780 3,537,897,630 Rls. 116,670 $
35 7 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 116,690 3,492,584,238 Rls. 110,857 $
36 6 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 156,308 3,308,429,292 Rls. 105,762 $
37 5 1395 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 88,000 3,266,630,400 Rls. 105,600 $
38 12 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 103,860 3,197,129,161 Rls. 98,669 $
39 7 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 50,425 3,175,284,720 Rls. 100,850 $
40 2 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 108,580 3,126,535,140 Rls. 103,153 $
41 5 1395 اهواز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 33,060 3,072,538,440 Rls. 99,180 $
42 7 1395 اهواز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 31,320 2,952,605,520 Rls. 93,960 $
43 11 1395 اهواز عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 22,000 2,848,120,000 Rls. 88,000 $
44 5 1395 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 46,000 2,843,720,000 Rls. 92,000 $
45 12 1395 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 66,000 2,566,634,400 Rls. 79,200 $
46 11 1395 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 66,000 2,564,416,800 Rls. 79,200 $
47 8 1395 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 66,000 2,507,947,200 Rls. 79,200 $
48 4 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 85,630 2,496,431,043 Rls. 81,349 $
49 4 1395 اهواز عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 40,808 2,494,812,200 Rls. 81,616 $
50 7 1395 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 66,000 2,491,711,200 Rls. 79,200 $
51 11 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 37,215 2,408,851,120 Rls. 74,430 $
52 2 1395 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 157,900 2,391,869,200 Rls. 78,950 $
53 9 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 104,100 2,327,751,270 Rls. 72,511 $
54 11 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 101,250 2,293,917,938 Rls. 70,876 $
55 9 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 73,240 2,233,063,692 Rls. 69,578 $
56 9 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 34,041 2,186,800,740 Rls. 68,082 $
57 10 1395 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 130,710 2,112,910,040 Rls. 65,355 $
58 4 1395 اهواز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 22,680 2,100,054,600 Rls. 68,040 $
59 10 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 65,910 2,025,779,839 Rls. 62,615 $
60 8 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 66,680 2,011,021,446 Rls. 63,346 $
61 3 1395 اهواز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 21,600 1,975,635,360 Rls. 64,800 $
62 5 1395 اهواز عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 70,770 1,816,442,950 Rls. 58,510 $
63 11 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 56,120 1,725,425,492 Rls. 53,314 $
64 11 1395 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 525,000 1,699,230,900 Rls. 52,499 $
65 8 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 75,375 1,673,090,213 Rls. 52,763 $
66 1 1395 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 21,474 1,529,704,925 Rls. 50,527 $
67 12 1395 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 23,000 1,491,136,000 Rls. 46,000 $
68 7 1395 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 23,000 1,447,206,000 Rls. 46,000 $
69 3 1395 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 22,000 1,366,828,100 Rls. 44,770 $
70 12 1395 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 406,000 1,315,662,100 Rls. 40,600 $
71 5 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 44,700 1,315,390,947 Rls. 42,498 $
72 3 1395 اهواز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 20,880 1,272,844,800 Rls. 41,760 $
73 9 1395 اهواز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 12,420 1,193,961,060 Rls. 37,260 $
74 10 1395 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 52,350 1,177,070,625 Rls. 36,376 $
75 10 1395 اهواز عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 96,665 1,103,135,520 Rls. 34,080 $
76 6 1395 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 34,020 1,011,608,811 Rls. 32,319 $
77 6 1395 اهواز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 9,720 911,337,480 Rls. 29,160 $
78 4 1395 اهواز عراق 28042100 آرگون 52,500 808,006,250 Rls. 26,250 $
79 1 1395 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,000 799,260,000 Rls. 26,400 $
80 8 1395 اهواز عراق 28042100 آرگون 58,500 742,600,000 Rls. 23,400 $
81 1 1395 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 199,000 722,730,120 Rls. 23,878 $
82 10 1395 اهواز عراق 28042100 آرگون 55,000 711,548,200 Rls. 22,000 $
83 2 1395 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 194,000 705,750,480 Rls. 23,280 $
84 12 1395 اهواز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 7,155 695,456,280 Rls. 21,465 $
85 1 1395 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 45,560 689,664,500 Rls. 22,780 $
86 7 1395 اهواز عراق 28042100 آرگون 54,000 680,930,400 Rls. 21,600 $
87 6 1395 اهواز عراق 28042100 آرگون 44,000 550,352,000 Rls. 17,600 $
88 5 1395 اهواز عراق 28042100 آرگون 35,500 550,331,000 Rls. 17,750 $
89 9 1395 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 154,000 494,795,400 Rls. 15,400 $
90 10 1395 اهواز عراق 39241010 ظروف ملامين 7,469 482,796,160 Rls. 14,938 $
91 9 1395 اهواز عراق 39241010 ظروف ملامين 7,227 464,710,554 Rls. 14,454 $
92 7 1395 اهواز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 17,100 457,671,195 Rls. 14,535 $
93 11 1395 اهواز عراق 28042100 آرگون 33,000 427,290,600 Rls. 13,200 $
94 8 1395 اهواز عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 21,966 419,941,595 Rls. 13,180 $
95 4 1395 اهواز عراق 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 21,987 403,549,398 Rls. 13,192 $
96 1 1395 اهواز عراق 28042100 آرگون 26,000 393,586,250 Rls. 13,000 $
97 11 1395 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 24,300 393,234,750 Rls. 12,150 $
98 7 1395 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 22,770 358,262,750 Rls. 11,350 $
99 5 1395 اهواز عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10,633 349,569,183 Rls. 11,261 $
100 5 1395 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 23,490 321,752,256 Rls. 10,355 $
مجموع کل
350,349,460,106 ريال
مجموع کل
11,228,463 دلار