آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 اروميه امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 24,651,768,750 Rls. 768,750 $
2 5 1395 اروميه امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 43,700 13,282,903,830 Rls. 428,260 $
3 10 1395 اروميه امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 9,186,122,500 Rls. 283,750 $
4 9 1395 اروميه امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,527 7,761,664,326 Rls. 240,851 $
5 4 1395 اروميه امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,100 6,826,758,800 Rls. 221,720 $
6 3 1395 اروميه امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,620,482,500 Rls. 217,500 $
7 9 1395 اروميه امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 12,000 3,732,948,000 Rls. 116,400 $
8 9 1395 اروميه امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 703 3,244,296,851 Rls. 101,820 $
9 8 1395 اروميه امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 8,000 2,486,071,200 Rls. 77,600 $
10 8 1395 اروميه امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 12,500 981,133,125 Rls. 30,625 $
11 9 1395 اروميه امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 15,258 858,496,002 Rls. 26,702 $
12 2 1395 اروميه امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 20,003 727,194,888 Rls. 24,003 $
13 1 1395 اروميه امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 20,003 726,721,100 Rls. 24,004 $
14 7 1395 اروميه امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 9,614 531,081,125 Rls. 16,825 $
15 3 1395 اروميه امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 11,003 401,916,556 Rls. 13,204 $
16 2 1395 اروميه امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,650 334,324,584 Rls. 11,016 $
17 2 1395 اروميه امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 4,845 257,329,171 Rls. 8,479 $
18 2 1395 اروميه امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,513 206,646,341 Rls. 6,809 $
19 7 1395 اروميه امارات متحده عربي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,003 142,484,410 Rls. 4,514 $
20 7 1395 اروميه امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,720 134,151,250 Rls. 4,250 $
21 2 1395 اروميه امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,020 77,389,950 Rls. 2,550 $
22 7 1395 اروميه امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 867 68,432,920 Rls. 2,168 $
مجموع کل
83,240,318,179 ريال
مجموع کل
2,631,800 دلار
[1]