آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 اراك ساير كشورهاي خارجي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 976,310 449,243,907,500 Rls. 13,880,560 $
2 11 1395 اراك ساير كشورهاي خارجي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 182,110 82,515,862,100 Rls. 2,549,540 $
3 12 1395 اراك ساير كشورهاي خارجي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 121,060 54,916,205,680 Rls. 1,694,840 $
مجموع کل
586,675,975,280 ريال
مجموع کل
18,124,940 دلار
[1]