آمار کل " صادرات به" کشور ( فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 726,796 20,028,527,864 Rls. 617,782 $
2 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,418,369 18,393,682,176 Rls. 567,352 $
3 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 840,514 11,938,360,112 Rls. 368,232 $
4 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 695,600 6,814,160,880 Rls. 210,187 $
5 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 398,000 5,161,266,788 Rls. 159,201 $
6 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 37,000 3,598,584,000 Rls. 111,000 $
7 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 184,234 3,584,013,120 Rls. 110,540 $
8 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 167,704 3,253,420,456 Rls. 100,351 $
9 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 18,057 1,024,702,176 Rls. 31,611 $
10 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 97,736 950,631,026 Rls. 29,322 $
11 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 26,800 868,748,800 Rls. 26,800 $
12 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,660 725,859,072 Rls. 22,392 $
13 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 51,950 673,669,280 Rls. 20,780 $
14 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 18,980 584,637,144 Rls. 18,031 $
15 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,500 295,090,824 Rls. 9,101 $
16 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 21,000 208,048,512 Rls. 6,417 $
17 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 18,680 181,687,776 Rls. 5,604 $
18 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 17,800 103,886,496 Rls. 3,204 $
19 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 11,170 90,524,928 Rls. 2,792 $
20 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 400 64,685,880 Rls. 1,995 $
21 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 48,624,000 Rls. 1,500 $
22 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 8,000 46,690,560 Rls. 1,440 $
23 12 1395 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 4,020 23,437,440 Rls. 723 $
مجموع کل
78,662,939,310 ريال
مجموع کل
2,426,357 دلار
[1]