آمار کل " صادرات به" کشور ( آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 آستارا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 147,000 7,548,908,416 Rls. 232,876 $
2 12 1395 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 67,688 6,575,520,704 Rls. 202,844 $
3 12 1395 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 28,031 4,508,417,280 Rls. 139,080 $
4 12 1395 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 38,278 4,470,209,171 Rls. 137,891 $
5 12 1395 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 294,693 4,298,790,536 Rls. 132,611 $
6 12 1395 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 29,196 3,231,259,296 Rls. 99,681 $
7 12 1395 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 106,725 2,940,737,800 Rls. 90,715 $
8 12 1395 آستارا آذربايجان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 27,376 2,662,261,248 Rls. 82,128 $
9 12 1395 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 145,855 1,840,403,544 Rls. 56,769 $
10 12 1395 آستارا آذربايجان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 9,200 1,789,363,200 Rls. 55,200 $
11 12 1395 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 328,615 1,704,270,528 Rls. 52,574 $
12 12 1395 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 618,300 1,671,413,448 Rls. 51,549 $
13 12 1395 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 45,895 1,652,081,440 Rls. 50,965 $
14 12 1395 آستارا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 23,330 1,588,286,752 Rls. 48,997 $
15 12 1395 آستارا آذربايجان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 15,900 1,546,267,200 Rls. 47,700 $
16 12 1395 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 98,660 1,480,114,560 Rls. 45,660 $
17 12 1395 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,025 1,458,720,000 Rls. 45,000 $
18 12 1395 آستارا آذربايجان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 15,500 1,256,430,000 Rls. 38,750 $
19 12 1395 آستارا آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 101,990 1,191,352,832 Rls. 36,752 $
20 12 1395 آستارا آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 58,745 1,054,849,056 Rls. 32,541 $
21 12 1395 آستارا آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 23,380 1,031,023,296 Rls. 31,806 $
22 12 1395 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 15,700 972,480,000 Rls. 30,000 $
23 12 1395 آستارا آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 73,237 949,594,304 Rls. 29,294 $
24 12 1395 آستارا آذربايجان 64039100 کفش باتخت ب?رون? ازچرم طب?ع? که قوزک پارام? پوشاند 8,534 855,782,400 Rls. 26,400 $
25 12 1395 آستارا آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 42,555 827,677,728 Rls. 25,533 $
26 12 1395 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,650 729,035,840 Rls. 22,490 $
27 12 1395 آستارا آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,648 713,152,000 Rls. 22,000 $
28 12 1395 آستارا آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 49,670 644,041,088 Rls. 19,868 $
29 12 1395 آستارا آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 27,500 534,864,000 Rls. 16,500 $
30 12 1395 آستارا آذربايجان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 29,680 384,842,752 Rls. 11,872 $
31 12 1395 آستارا آذربايجان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 99,200 355,816,222 Rls. 10,976 $
32 12 1395 آستارا آذربايجان 61071900 شورت وزيرشلوا ري, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر. 873 339,590,016 Rls. 10,476 $
33 12 1395 آستارا آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,023 319,492,096 Rls. 9,856 $
34 12 1395 آستارا آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,500 275,536,000 Rls. 8,500 $
35 12 1395 آستارا آذربايجان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 5,200 275,536,000 Rls. 8,500 $
36 12 1395 آستارا آذربايجان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 32,777 265,616,704 Rls. 8,194 $
37 12 1395 آستارا آذربايجان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,179 248,274,144 Rls. 7,659 $
38 12 1395 آستارا آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 33,000 208,337,632 Rls. 6,427 $
39 12 1395 آستارا آذربايجان 25083000 خاک رس نسوز 56,260 200,590,208 Rls. 6,188 $
40 12 1395 آستارا آذربايجان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,037 198,094,176 Rls. 6,111 $
41 12 1395 آستارا آذربايجان 61169900 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي 1,164 188,707,680 Rls. 5,820 $
42 12 1395 آستارا آذربايجان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 3,021 166,488,576 Rls. 5,136 $
43 12 1395 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 24,700 144,121,536 Rls. 4,446 $
44 12 1395 آستارا آذربايجان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 1,746 141,495,840 Rls. 4,365 $
45 12 1395 آستارا آذربايجان 70193910 پشم شيشه 10,800 140,037,120 Rls. 4,320 $
46 12 1395 آستارا آذربايجان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 10,755 139,453,632 Rls. 4,302 $
47 12 1395 آستارا آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 54,000 139,388,800 Rls. 4,300 $
48 12 1395 آستارا آذربايجان 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 2,500 136,147,200 Rls. 4,200 $
49 12 1395 آستارا آذربايجان 25221000 آهک زنده 46,000 126,746,560 Rls. 3,910 $
50 12 1395 آستارا آذربايجان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 25,200 122,532,480 Rls. 3,780 $
51 12 1395 آستارا آذربايجان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 1,500 119,939,200 Rls. 3,700 $
52 12 1395 آستارا آذربايجان 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 2,000 113,456,000 Rls. 3,500 $
53 12 1395 آستارا آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,100 106,999,200 Rls. 3,300 $
54 12 1395 آستارا آذربايجان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,570 101,624,160 Rls. 3,135 $
55 12 1395 آستارا آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 18,420 95,529,952 Rls. 2,947 $
56 12 1395 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,390 94,103,648 Rls. 2,903 $
57 12 1395 آستارا آذربايجان 61151000 جوراب شلواري ؛ جوراب آلات تراكمي درجهکبندي شده (براي مثال، جورابکهاي واريس) ، بدون بكار بردن كفه ، كشباف يا قلاب بافي شده 349 90,505,472 Rls. 2,792 $
58 12 1395 آستارا آذربايجان 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 631 81,817,984 Rls. 2,524 $
59 12 1395 آستارا آذربايجان 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 485 78,628,200 Rls. 2,425 $
60 12 1395 آستارا آذربايجان 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 3,400 74,751,296 Rls. 2,306 $
61 12 1395 آستارا آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 707 69,208,160 Rls. 2,135 $
62 12 1395 آستارا آذربايجان 55132900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه... بوزن كمتراز170گرم درمتر 1,500 64,832,000 Rls. 2,000 $
63 12 1395 آستارا آذربايجان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,000 64,832,000 Rls. 2,000 $
64 12 1395 آستارا آذربايجان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 970 62,887,040 Rls. 1,940 $
65 12 1395 آستارا آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,001 61,557,984 Rls. 1,899 $
66 12 1395 آستارا آذربايجان 70119000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,که درجاي ديگرذکرنشده. 1,000 58,348,800 Rls. 1,800 $
67 12 1395 آستارا آذربايجان 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 700 58,348,800 Rls. 1,800 $
68 12 1395 آستارا آذربايجان 25202000 ک گچ 56,135 56,871,394 Rls. 1,754 $
69 12 1395 آستارا آذربايجان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,200 55,107,200 Rls. 1,700 $
70 12 1395 آستارا آذربايجان 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 194 52,838,080 Rls. 1,630 $
71 12 1395 آستارا آذربايجان 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 388 50,322,048 Rls. 1,552 $
72 12 1395 آستارا آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 23,310 45,349,984 Rls. 1,399 $
73 12 1395 آستارا آذربايجان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 1,460 43,988,512 Rls. 1,357 $
74 12 1395 آستارا آذربايجان 25081000 بنتونيت 14,600 42,594,624 Rls. 1,314 $
75 12 1395 آستارا آذربايجان 55061000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,حلاجي شده,شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 238 42,432,544 Rls. 1,309 $
76 12 1395 آستارا آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 550 41,816,640 Rls. 1,290 $
77 12 1395 آستارا آذربايجان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 815 37,764,640 Rls. 1,165 $
78 12 1395 آستارا آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 2,100 34,360,960 Rls. 1,060 $
79 12 1395 آستارا آذربايجان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 1,000 27,229,440 Rls. 840 $
80 12 1395 آستارا آذربايجان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 209 27,099,776 Rls. 836 $
81 12 1395 آستارا آذربايجان 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 271 26,354,208 Rls. 813 $
82 12 1395 آستارا آذربايجان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 718 23,274,688 Rls. 718 $
83 12 1395 آستارا آذربايجان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 350 22,691,200 Rls. 700 $
84 12 1395 آستارا آذربايجان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 400 21,880,800 Rls. 675 $
85 12 1395 آستارا آذربايجان 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذکوردرجاي ديگر 220 21,394,560 Rls. 660 $
86 12 1395 آستارا آذربايجان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 680 20,227,584 Rls. 624 $
87 12 1395 آستارا آذربايجان 58013700 پارچهکهايمخمل و پلوش از الياف سنتيك يا مصنوعي 100 19,454,400 Rls. 600 $
88 12 1395 آستارا آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 800 19,449,600 Rls. 600 $
89 12 1395 آستارا آذربايجان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 250 19,449,600 Rls. 600 $
90 12 1395 آستارا آذربايجان 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 194 18,866,112 Rls. 582 $
91 12 1395 آستارا آذربايجان 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 522 16,921,152 Rls. 522 $
92 12 1395 آستارا آذربايجان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 360 12,966,400 Rls. 400 $
93 12 1395 آستارا آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 470 12,577,408 Rls. 388 $
94 12 1395 آستارا آذربايجان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 400 12,318,080 Rls. 380 $
95 12 1395 آستارا آذربايجان 08071100 هندوا نه , تازه 2,319 11,280,768 Rls. 348 $
96 12 1395 آستارا آذربايجان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 390 10,826,944 Rls. 334 $
97 12 1395 آستارا آذربايجان 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 200 9,724,800 Rls. 300 $
98 12 1395 آستارا آذربايجان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 34 7,715,008 Rls. 238 $
99 12 1395 آستارا آذربايجان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 265 6,677,696 Rls. 206 $
100 12 1395 آستارا آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 370 5,996,960 Rls. 185 $
مجموع کل
68,519,346,747 ريال
مجموع کل
2,113,697 دلار