آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,036,495 669,875,251,516 Rls. 22,335,343 $
2 12 1394 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,287,698 284,694,336,048 Rls. 9,576,495 $
3 12 1394 پيرانشهر عراق 04031090 ماست 7,520,606 261,436,602,493 Rls. 8,811,480 $
4 12 1394 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,336,144 253,749,087,271 Rls. 8,610,032 $
5 12 1394 پيرانشهر عراق 08081000 سيب , تازه 15,436,150 180,224,063,990 Rls. 5,978,622 $
6 12 1394 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,344,473 167,321,917,751 Rls. 5,679,224 $
7 12 1394 پيرانشهر عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 2,070,734 165,102,700,605 Rls. 5,586,548 $
8 12 1394 پيرانشهر عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 355,035 117,124,263,800 Rls. 3,910,410 $
9 12 1394 پيرانشهر عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,103,115 111,403,517,335 Rls. 3,787,031 $
10 12 1394 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,809,271 109,406,958,829 Rls. 3,714,760 $
11 12 1394 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 106,704,180 108,282,941,582 Rls. 3,630,305 $
12 12 1394 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,633,057 102,977,385,105 Rls. 3,512,139 $
13 12 1394 پيرانشهر عراق 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 761,888 86,537,659,114 Rls. 2,911,323 $
14 12 1394 پيرانشهر عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 246,201 82,824,966,084 Rls. 2,769,279 $
15 12 1394 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,366,207 77,525,584,272 Rls. 2,648,554 $
16 12 1394 پيرانشهر عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 589,089 68,849,398,356 Rls. 2,307,914 $
17 12 1394 پيرانشهر عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,098,197 67,288,004,556 Rls. 2,267,220 $
18 12 1394 پيرانشهر عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 280,234 65,901,732,224 Rls. 2,203,376 $
19 12 1394 پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 738,277 63,238,011,290 Rls. 2,150,054 $
20 12 1394 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 754,897 58,893,074,212 Rls. 2,005,988 $
21 12 1394 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 9,204,310 57,641,721,141 Rls. 2,009,186 $
22 12 1394 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 441,119 56,941,030,305 Rls. 1,942,873 $
23 12 1394 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6,631,937 51,662,755,666 Rls. 1,764,793 $
24 12 1394 پيرانشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,315,071 50,648,329,530 Rls. 1,722,349 $
25 12 1394 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,578,589 49,303,912,537 Rls. 1,659,330 $
26 12 1394 پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 969,675 48,198,106,549 Rls. 1,631,289 $
27 12 1394 پيرانشهر عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2,411,349 43,509,822,179 Rls. 1,467,642 $
28 12 1394 پيرانشهر عراق 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 102,430 36,591,470,772 Rls. 1,236,394 $
29 12 1394 پيرانشهر عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 100,967 35,529,435,104 Rls. 1,182,229 $
30 12 1394 پيرانشهر عراق 58011000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وپارچه هاي شنيل ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن. 201,888 32,479,138,325 Rls. 1,120,325 $
31 12 1394 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,212,793 30,623,849,928 Rls. 1,043,075 $
32 12 1394 پيرانشهر عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 338,385 29,962,171,099 Rls. 1,014,956 $
33 12 1394 پيرانشهر عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 166,328 28,564,393,512 Rls. 952,334 $
34 12 1394 پيرانشهر عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 184,018 27,682,030,584 Rls. 923,277 $
35 12 1394 پيرانشهر عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 269,348 23,595,429,548 Rls. 807,148 $
36 12 1394 پيرانشهر عراق 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 164,854 22,943,864,440 Rls. 761,660 $
37 12 1394 پيرانشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,201,257 21,746,404,216 Rls. 731,593 $
38 12 1394 پيرانشهر عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 392,365 21,475,993,957 Rls. 734,892 $
39 12 1394 پيرانشهر عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 116,476 17,468,844,080 Rls. 579,618 $
40 12 1394 پيرانشهر عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,154,519 17,358,403,203 Rls. 582,968 $
41 12 1394 پيرانشهر عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 193,300 16,997,454,248 Rls. 576,695 $
42 12 1394 پيرانشهر عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,358,625 16,527,290,659 Rls. 556,915 $
43 12 1394 پيرانشهر عراق 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 722,674 16,463,978,128 Rls. 560,211 $
44 12 1394 پيرانشهر عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 231,125 16,293,684,022 Rls. 546,974 $
45 12 1394 پيرانشهر عراق 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 121,000 16,227,564,800 Rls. 560,782 $
46 12 1394 پيرانشهر عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 179,939 16,210,833,357 Rls. 543,082 $
47 12 1394 پيرانشهر عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 667,381 16,105,248,350 Rls. 548,903 $
48 12 1394 پيرانشهر عراق 07039000 تره فرنگي وسايرسبزيجات سيرگونه 896,176 15,999,888,509 Rls. 534,673 $
49 12 1394 پيرانشهر عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 175,348 15,825,757,854 Rls. 526,044 $
50 12 1394 پيرانشهر عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 5,473,427 15,378,652,673 Rls. 522,211 $
51 12 1394 پيرانشهر عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,125,707 15,377,955,157 Rls. 517,401 $
52 12 1394 پيرانشهر عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 284,920 15,319,420,479 Rls. 519,131 $
53 12 1394 پيرانشهر عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 109,170 15,177,688,221 Rls. 507,248 $
54 12 1394 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 51,862 14,054,585,697 Rls. 466,768 $
55 12 1394 پيرانشهر عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 107,471 13,954,972,683 Rls. 479,929 $
56 12 1394 پيرانشهر عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 193,262 13,288,631,340 Rls. 444,500 $
57 12 1394 پيرانشهر عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 465,028 12,981,638,341 Rls. 437,495 $
58 12 1394 پيرانشهر عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 100,643 12,650,044,097 Rls. 437,540 $
59 12 1394 پيرانشهر عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,405,574 12,410,336,278 Rls. 417,611 $
60 12 1394 پيرانشهر عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 149,991 12,159,245,491 Rls. 404,974 $
61 12 1394 پيرانشهر عراق 63012000 پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)، از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 70,058 12,072,356,605 Rls. 420,155 $
62 12 1394 پيرانشهر عراق 59080000 فتيلهکهاي نسجي، تار و پودباف، گيسکباف يا كشکباف، براي چراغ، بخاري، فندك، شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچهکهاي كشباف لولهکاي كه براي ساختن توري به كار ميکرود،کحتي آغشته 47,715 11,940,761,901 Rls. 401,570 $
63 12 1394 پيرانشهر عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 206,413 10,925,224,470 Rls. 369,049 $
64 12 1394 پيرانشهر عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 662,146 10,304,985,286 Rls. 347,421 $
65 12 1394 پيرانشهر عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 359,893 9,405,458,898 Rls. 319,264 $
66 12 1394 پيرانشهر عراق 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 113,442 9,391,961,160 Rls. 328,881 $
67 12 1394 پيرانشهر عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,364,000 9,282,575,432 Rls. 315,958 $
68 12 1394 پيرانشهر عراق 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 11,434,956 9,273,559,994 Rls. 316,561 $
69 12 1394 پيرانشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 95,098 9,225,339,033 Rls. 316,505 $
70 12 1394 پيرانشهر عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 150,710 9,035,530,311 Rls. 309,608 $
71 12 1394 پيرانشهر عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 664,349 9,001,822,306 Rls. 318,182 $
72 12 1394 پيرانشهر عراق 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 66,227 8,804,154,441 Rls. 295,779 $
73 12 1394 پيرانشهر عراق 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 19,758 8,554,494,555 Rls. 283,461 $
74 12 1394 پيرانشهر عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 27,551 8,547,320,925 Rls. 288,899 $
75 12 1394 پيرانشهر عراق 06029010 هاگ مولد قارچ 15,714 8,536,756,212 Rls. 282,852 $
76 12 1394 پيرانشهر عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 56,272 8,344,843,764 Rls. 278,052 $
77 12 1394 پيرانشهر عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 170,844 8,308,736,199 Rls. 285,179 $
78 12 1394 پيرانشهر عراق 08091000 زردآلو ,تازه 318,676 8,242,232,487 Rls. 280,729 $
79 12 1394 پيرانشهر عراق 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 52,727 7,847,320,000 Rls. 260,000 $
80 12 1394 پيرانشهر عراق 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 57,123 7,668,651,056 Rls. 257,311 $
81 12 1394 پيرانشهر عراق 84137010 پمپ کولر آبي 71,609 7,220,183,974 Rls. 251,264 $
82 12 1394 پيرانشهر عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 94,071 7,209,004,557 Rls. 244,039 $
83 12 1394 پيرانشهر عراق 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 19,011 6,834,348,672 Rls. 228,132 $
84 12 1394 پيرانشهر عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 29,986 6,765,991,420 Rls. 226,217 $
85 12 1394 پيرانشهر عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 135,915 6,456,239,424 Rls. 219,384 $
86 12 1394 پيرانشهر عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 107,208 6,453,043,916 Rls. 214,416 $
87 12 1394 پيرانشهر عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 105,748 6,278,245,640 Rls. 215,696 $
88 12 1394 پيرانشهر عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 693,295 6,215,332,030 Rls. 212,424 $
89 12 1394 پيرانشهر عراق 57041000 فرش چهارگوش, که مساحت آن 0.3 مترمربع ياکمترباشد,ا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده. 39,525 5,969,362,187 Rls. 200,000 $
90 12 1394 پيرانشهر عراق 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 297,459 5,947,110,166 Rls. 199,822 $
91 12 1394 پيرانشهر عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 69,567 5,788,158,777 Rls. 197,559 $
92 12 1394 پيرانشهر عراق 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 200,737 5,374,777,265 Rls. 179,254 $
93 12 1394 پيرانشهر عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 48,928 5,362,413,481 Rls. 177,479 $
94 12 1394 پيرانشهر عراق 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 49,425 5,197,147,547 Rls. 176,596 $
95 12 1394 پيرانشهر عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 49,078 5,049,496,793 Rls. 171,771 $
96 12 1394 پيرانشهر عراق 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 85,730 4,887,735,280 Rls. 171,460 $
97 12 1394 پيرانشهر عراق 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 77,975 4,860,757,195 Rls. 161,671 $
98 12 1394 پيرانشهر عراق 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 54,166 4,731,818,055 Rls. 162,397 $
99 12 1394 پيرانشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 54,698 4,666,991,238 Rls. 164,094 $
100 12 1394 پيرانشهر عراق 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 360,354 4,603,652,761 Rls. 152,847 $
مجموع کل
4,406,575,328,905 ريال
مجموع کل
148,575,057 دلار