آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 يزد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 22,778,983 145,301,760,113 Rls. 4,941,011 $
2 12 1394 يزد تركمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,220,490 19,275,082,439 Rls. 656,394 $
3 12 1394 يزد تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 76,600 9,127,944,800 Rls. 306,400 $
4 12 1394 يزد تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 404,500 8,310,032,520 Rls. 275,626 $
5 12 1394 يزد تركمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 321,602 7,395,743,340 Rls. 246,754 $
6 12 1394 يزد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 54,682 1,950,953,114 Rls. 66,474 $
7 12 1394 يزد تركمنستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 74,000 1,773,238,400 Rls. 59,201 $
8 12 1394 يزد تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 72,235 1,519,629,932 Rls. 50,529 $
9 12 1394 يزد تركمنستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 46,000 1,439,781,750 Rls. 50,600 $
10 12 1394 يزد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 11,564 1,048,082,981 Rls. 34,691 $
11 12 1394 يزد تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 30,310 1,002,739,584 Rls. 33,341 $
12 12 1394 يزد تركمنستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 24,000 791,392,800 Rls. 26,400 $
13 12 1394 يزد تركمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 24,800 594,346,880 Rls. 19,840 $
14 12 1394 يزد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 23,740 569,323,184 Rls. 18,992 $
15 12 1394 يزد تركمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 21,520 341,917,662 Rls. 11,406 $
16 12 1394 يزد تركمنستان 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 23,000 299,632,500 Rls. 10,350 $
17 12 1394 يزد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 19,380 269,054,700 Rls. 8,915 $
18 12 1394 يزد تركمنستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 2,970 157,380,894 Rls. 5,346 $
19 12 1394 يزد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 300 26,495,100 Rls. 900 $
20 12 1394 يزد تركمنستان 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 4,200 13,795,320 Rls. 462 $
21 12 1394 يزد تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 660 7,063,056 Rls. 234 $
مجموع کل
201,215,391,069 ريال
مجموع کل
6,823,867 دلار
[1]