آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 38,005 10,870,852,000 Rls. 377,537 $
2 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 29,105 8,434,271,489 Rls. 292,595 $
3 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 11,242 6,614,833,480 Rls. 224,831 $
4 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 10,823 5,113,787,504 Rls. 174,916 $
5 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 37,734 3,823,657,750 Rls. 129,229 $
6 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,915 2,730,700,809 Rls. 92,419 $
7 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 34,437 1,818,349,803 Rls. 62,327 $
8 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 06042020 ساير اجزاء نباتات بدون گل وغنچه گل وعلف ، خزه ودواله (Lichens) تازه به استثناي لاكي بامبو وبرگ هاي زنبق 2,328 1,315,645,920 Rls. 46,481 $
9 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,025 1,158,705,000 Rls. 40,500 $
10 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 15,000 877,050,000 Rls. 30,000 $
11 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 13,800 769,362,980 Rls. 25,490 $
12 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 12,515 755,436,090 Rls. 25,030 $
13 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 8,350 705,157,500 Rls. 24,955 $
14 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 8,350 705,157,500 Rls. 24,955 $
15 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 10,384 623,927,928 Rls. 20,671 $
16 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,780 559,422,600 Rls. 18,530 $
17 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,361 294,089,068 Rls. 9,744 $
18 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,880 264,762,740 Rls. 8,773 $
19 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 5,700 231,060,888 Rls. 7,656 $
20 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,650 172,941,696 Rls. 5,730 $
21 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,410 170,215,200 Rls. 5,640 $
22 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,620 149,568,460 Rls. 4,956 $
23 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 08109020 زرشك تازه 510 138,539,970 Rls. 4,590 $
24 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,500 113,171,250 Rls. 3,750 $
25 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,760 95,634,324 Rls. 3,168 $
26 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 600 81,486,000 Rls. 2,700 $
27 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 1,880 76,476,120 Rls. 2,534 $
28 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 550 74,693,025 Rls. 2,475 $
29 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 33051000 شامپوها 360 70,621,200 Rls. 2,340 $
30 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 660 69,722,730 Rls. 2,310 $
31 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,480 29,032,198 Rls. 962 $
32 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 490 23,661,120 Rls. 784 $
33 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 140 12,676,860 Rls. 420 $
34 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 460 12,494,520 Rls. 414 $
35 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 11061000 آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 300 5,432,220 Rls. 180 $
36 12 1394 منطقه ويژه پيام آلمان 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 20 2,414,320 Rls. 80 $
مجموع کل
48,965,012,262 ريال
مجموع کل
1,679,672 دلار
[1]