آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,139,400 771,985,347,700 Rls. 25,873,453 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,028,200 250,789,207,850 Rls. 8,324,910 $
مجموع کل
1,022,774,555,550 ريال
مجموع کل
34,198,363 دلار
[1]