آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عربستان سعودي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 325,000 88,521,102,500 Rls. 2,992,500 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عربستان سعودي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,700 11,722,505,850 Rls. 391,050 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عربستان سعودي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 6,740,325,000 Rls. 225,000 $
مجموع کل
106,983,933,350 ريال
مجموع کل
3,608,550 دلار
[1]