آمار کل " صادرات به" کشور (اسلواكي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 478,000 117,405,912,300 Rls. 3,916,948 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 96,000 23,367,180,400 Rls. 777,900 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,000 16,410,240,000 Rls. 544,500 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,210 1,838,020,800 Rls. 61,880 $
مجموع کل
159,021,353,500 ريال
مجموع کل
5,301,228 دلار
[1]