آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد جلفا الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 339,650 35,782,257,875 Rls. 1,188,775 $
مجموع کل
35,782,257,875 ريال
مجموع کل
1,188,775 دلار
[1]