آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 143,074 13,916,645,937 Rls. 475,559 $
2 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,250,000 8,482,661,250 Rls. 288,750 $
3 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 2,634,175 6,172,701,588 Rls. 210,733 $
4 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,839,391 4,969,781,273 Rls. 175,851 $
5 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 56,864 3,197,842,864 Rls. 106,540 $
6 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 55,460 2,126,737,258 Rls. 70,755 $
7 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 513,000 1,020,885,390 Rls. 35,910 $
8 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,319 279,143,678 Rls. 9,250 $
9 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,597 269,596,296 Rls. 8,955 $
10 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,718 221,726,408 Rls. 7,359 $
11 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 41,120 181,653,437 Rls. 6,019 $
مجموع کل
40,839,375,379 ريال
مجموع کل
1,395,681 دلار
[1]