آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد چين 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 8,007 360,322,879,382 Rls. 12,232,867 $
2 12 1394 مشهد چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3,536 157,621,462,954 Rls. 5,323,641 $
3 12 1394 مشهد چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 172,296 7,124,434,845 Rls. 240,124 $
4 12 1394 مشهد چين 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 41,220 5,602,867,200 Rls. 193,536 $
5 12 1394 مشهد چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,785 1,888,639,470 Rls. 64,602 $
6 12 1394 مشهد چين 50079000 ساير پارچه هاي تار و پود باف از ابريشم يا از آخال ابريشم، داراي کمتر از 85 درصد ابريشم. 9,706 820,198,856 Rls. 27,176 $
7 12 1394 مشهد چين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 20,555 801,015,417 Rls. 26,721 $
8 12 1394 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 15,875 751,386,348 Rls. 25,083 $
9 12 1394 مشهد چين 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 4 3,532,680 Rls. 120 $
10 12 1394 مشهد چين 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 0 3,386,957 Rls. 115 $
مجموع کل
534,939,804,109 ريال
مجموع کل
18,133,985 دلار
[1]