آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد عربستان سعودي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 6,019 218,613,053,685 Rls. 7,481,657 $
2 12 1394 مشهد عربستان سعودي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1,277 52,980,992,330 Rls. 1,834,453 $
3 12 1394 مشهد عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 62,347 15,607,233,457 Rls. 533,331 $
4 12 1394 مشهد عربستان سعودي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 418 13,223,632,240 Rls. 458,640 $
5 12 1394 مشهد عربستان سعودي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,791 1,412,605,052 Rls. 48,747 $
6 12 1394 مشهد عربستان سعودي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,425 619,669,980 Rls. 21,350 $
7 12 1394 مشهد عربستان سعودي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,449 308,048,184 Rls. 10,285 $
8 12 1394 مشهد عربستان سعودي 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 5 247,840,320 Rls. 8,736 $
9 12 1394 مشهد عربستان سعودي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 460 242,275,479 Rls. 8,436 $
10 12 1394 مشهد عربستان سعودي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,694 216,259,604 Rls. 12,565 $
11 12 1394 مشهد عربستان سعودي 04090000 عسل طبيعي 1,500 216,225,000 Rls. 7,500 $
12 12 1394 مشهد عربستان سعودي 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 10 128,508,324 Rls. 4,412 $
13 12 1394 مشهد عربستان سعودي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 765 119,037,772 Rls. 3,971 $
14 12 1394 مشهد عربستان سعودي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 307 115,997,299 Rls. 3,859 $
15 12 1394 مشهد عربستان سعودي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 400 104,200,880 Rls. 3,478 $
16 12 1394 مشهد عربستان سعودي 71131190 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاآنهاازنقره غير مذكور درجاي ديگر 8 87,322,746 Rls. 2,998 $
17 12 1394 مشهد عربستان سعودي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 311 75,426,511 Rls. 2,519 $
18 12 1394 مشهد عربستان سعودي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 377 70,479,675 Rls. 2,396 $
19 12 1394 مشهد عربستان سعودي 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 790 51,419,940 Rls. 1,716 $
20 12 1394 مشهد عربستان سعودي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 146 38,870,264 Rls. 1,305 $
21 12 1394 مشهد عربستان سعودي 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 87 31,267,800 Rls. 1,044 $
22 12 1394 مشهد عربستان سعودي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 349 29,102,185 Rls. 1,022 $
23 12 1394 مشهد عربستان سعودي 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 85 25,128,550 Rls. 850 $
24 12 1394 مشهد عربستان سعودي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 108 24,511,680 Rls. 864 $
25 12 1394 مشهد عربستان سعودي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 452 24,256,428 Rls. 833 $
26 12 1394 مشهد عربستان سعودي 54049090 سايرتك رشته هاي سنتتيك 67 دسي تكس يا بيشتر باستثناي نوار براي توليد چمن مصنوعي با عرض كمتر از 5 ميلي متر غير مذكور 246 23,409,960 Rls. 812 $
27 12 1394 مشهد عربستان سعودي 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 92 23,081,780 Rls. 773 $
28 12 1394 مشهد عربستان سعودي 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 250 21,615,360 Rls. 750 $
29 12 1394 مشهد عربستان سعودي 71039920 عقيق بجز رديف 71031020 2 21,216,107 Rls. 728 $
30 12 1394 مشهد عربستان سعودي 84146010 ---هود آشپزخانه 100 13,382,550 Rls. 450 $
31 12 1394 مشهد عربستان سعودي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 49 11,657,688 Rls. 392 $
32 12 1394 مشهد عربستان سعودي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 30 10,828,161 Rls. 361 $
33 12 1394 مشهد عربستان سعودي 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 115 10,259,955 Rls. 345 $
34 12 1394 مشهد عربستان سعودي 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 47 9,261,350 Rls. 328 $
35 12 1394 مشهد عربستان سعودي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 108 7,218,447 Rls. 243 $
36 12 1394 مشهد عربستان سعودي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 22 6,392,601 Rls. 213 $
37 12 1394 مشهد عربستان سعودي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 27 6,066,756 Rls. 204 $
38 12 1394 مشهد عربستان سعودي 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 13 4,543,812 Rls. 156 $
39 12 1394 مشهد عربستان سعودي 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 50 3,925,548 Rls. 132 $
40 12 1394 مشهد عربستان سعودي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 53 3,850,350 Rls. 133 $
41 12 1394 مشهد عربستان سعودي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5 3,266,730 Rls. 109 $
42 12 1394 مشهد عربستان سعودي 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 12 2,876,160 Rls. 96 $
43 12 1394 مشهد عربستان سعودي 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 4 1,398,096 Rls. 48 $
44 12 1394 مشهد عربستان سعودي 91059900 ساعتهاي روميزي وهمانند(غيربرقي)غير مذکوردرجاي ديگر 17 1,278,777 Rls. 43 $
45 12 1394 مشهد عربستان سعودي 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 6 1,258,740 Rls. 42 $
46 12 1394 مشهد عربستان سعودي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 12 875,124 Rls. 29 $
47 12 1394 مشهد عربستان سعودي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 8 821,178 Rls. 27 $
48 12 1394 مشهد عربستان سعودي 21069085 کآدامس بدون قند 1 809,190 Rls. 27 $
49 12 1394 مشهد عربستان سعودي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8 475,824 Rls. 16 $
50 12 1394 مشهد عربستان سعودي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2 224,775 Rls. 8 $
مجموع کل
304,803,360,404 ريال
مجموع کل
10,463,432 دلار
[1]