آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 418,000 22,653,635,400 Rls. 752,400 $
2 12 1394 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 291 13,747,506,300 Rls. 458,098 $
3 12 1394 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 31,911 11,741,082,010 Rls. 398,611 $
4 12 1394 مشهد آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,868 3,527,447,490 Rls. 121,590 $
5 12 1394 مشهد آلمان 48172000 نامه پاکتي,کارت پستال غيرمصوروکارت نامه گاري, ا زکاغذيامقوا 2,500 2,985,741,000 Rls. 99,000 $
6 12 1394 مشهد آلمان 08109020 زرشك تازه 5,130 1,331,258,970 Rls. 44,607 $
7 12 1394 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 13,671 1,319,566,470 Rls. 44,063 $
8 12 1394 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,564 1,117,019,515 Rls. 37,343 $
9 12 1394 مشهد آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 17,271 1,022,129,334 Rls. 34,533 $
10 12 1394 مشهد آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,750 887,565,000 Rls. 29,625 $
11 12 1394 مشهد آلمان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 3,700 859,229,910 Rls. 28,490 $
12 12 1394 مشهد آلمان 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 25 675,261,254 Rls. 22,358 $
13 12 1394 مشهد آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 6,900 673,461,566 Rls. 22,488 $
14 12 1394 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 7,340 660,093,540 Rls. 22,020 $
15 12 1394 مشهد آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,809 613,219,638 Rls. 20,905 $
16 12 1394 مشهد آلمان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 12 584,805,731 Rls. 19,707 $
17 12 1394 مشهد آلمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 11 513,001,839 Rls. 17,309 $
18 12 1394 مشهد آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,171 499,664,921 Rls. 16,716 $
19 12 1394 مشهد آلمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 9,398 471,957,608 Rls. 15,719 $
20 12 1394 مشهد آلمان 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 2,160 449,426,040 Rls. 15,036 $
21 12 1394 مشهد آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,346 440,331,836 Rls. 14,920 $
22 12 1394 مشهد آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,584 408,090,156 Rls. 13,750 $
23 12 1394 مشهد آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,581 401,336,208 Rls. 13,284 $
24 12 1394 مشهد آلمان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 4,743 377,841,990 Rls. 13,035 $
25 12 1394 مشهد آلمان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,350 337,277,686 Rls. 11,409 $
26 12 1394 مشهد آلمان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 4,450 333,260,500 Rls. 11,125 $
27 12 1394 مشهد آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,125 332,874,336 Rls. 11,459 $
28 12 1394 مشهد آلمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,400 307,591,350 Rls. 10,200 $
29 12 1394 مشهد آلمان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 3,400 307,073,700 Rls. 10,200 $
30 12 1394 مشهد آلمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,026 304,429,680 Rls. 10,320 $
31 12 1394 مشهد آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,804 301,504,848 Rls. 10,003 $
32 12 1394 مشهد آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,337 281,258,906 Rls. 9,355 $
33 12 1394 مشهد آلمان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 4 211,061,550 Rls. 7,105 $
34 12 1394 مشهد آلمان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 180 210,530,768 Rls. 7,028 $
35 12 1394 مشهد آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 558 201,046,923 Rls. 6,678 $
36 12 1394 مشهد آلمان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 8,020 196,373,534 Rls. 6,665 $
37 12 1394 مشهد آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,465 186,276,012 Rls. 6,235 $
38 12 1394 مشهد آلمان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 2,889 173,207,106 Rls. 5,778 $
39 12 1394 مشهد آلمان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,488 168,749,472 Rls. 5,664 $
40 12 1394 مشهد آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,304 161,585,740 Rls. 5,495 $
41 12 1394 مشهد آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 2,508 156,388,623 Rls. 5,344 $
42 12 1394 مشهد آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,170 153,728,550 Rls. 5,265 $
43 12 1394 مشهد آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,114 152,764,150 Rls. 5,060 $
44 12 1394 مشهد آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 670 146,665,211 Rls. 5,159 $
45 12 1394 مشهد آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,495 143,309,504 Rls. 4,784 $
46 12 1394 مشهد آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,910 136,283,585 Rls. 4,652 $
47 12 1394 مشهد آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,502 134,299,788 Rls. 4,506 $
48 12 1394 مشهد آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 605 130,167,642 Rls. 4,330 $
49 12 1394 مشهد آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,552 129,784,813 Rls. 4,498 $
50 12 1394 مشهد آلمان 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 480 120,782,592 Rls. 4,032 $
51 12 1394 مشهد آلمان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,897 110,761,808 Rls. 3,668 $
52 12 1394 مشهد آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,100 103,828,380 Rls. 3,654 $
53 12 1394 مشهد آلمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 4,364 94,868,700 Rls. 3,269 $
54 12 1394 مشهد آلمان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 950 89,803,975 Rls. 2,975 $
55 12 1394 مشهد آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 870 88,513,854 Rls. 3,047 $
56 12 1394 مشهد آلمان 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 3,520 88,261,008 Rls. 2,992 $
57 12 1394 مشهد آلمان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,518 88,229,215 Rls. 2,945 $
58 12 1394 مشهد آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,623 87,892,132 Rls. 2,921 $
59 12 1394 مشهد آلمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 936 84,748,248 Rls. 2,808 $
60 12 1394 مشهد آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 650 82,980,295 Rls. 2,774 $
61 12 1394 مشهد آلمان 11031300 بلغور و زبره ذرت 1,494 80,551,684 Rls. 2,689 $
62 12 1394 مشهد آلمان 08109030 عناب تازه 324 77,645,952 Rls. 2,592 $
63 12 1394 مشهد آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,200 63,445,200 Rls. 2,100 $
64 12 1394 مشهد آلمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 951 60,873,140 Rls. 2,020 $
65 12 1394 مشهد آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 675 60,703,425 Rls. 2,025 $
66 12 1394 مشهد آلمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 624 56,498,832 Rls. 1,872 $
67 12 1394 مشهد آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 648 56,287,324 Rls. 1,879 $
68 12 1394 مشهد آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,520 52,296,972 Rls. 1,731 $
69 12 1394 مشهد آلمان 07132010 ---لپه 1,088 51,357,759 Rls. 1,741 $
70 12 1394 مشهد آلمان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 145 37,266,156 Rls. 1,258 $
71 12 1394 مشهد آلمان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 732 36,696,756 Rls. 1,244 $
72 12 1394 مشهد آلمان 11061000 آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 814 29,234,497 Rls. 977 $
73 12 1394 مشهد آلمان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 250 28,560,960 Rls. 954 $
74 12 1394 مشهد آلمان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 700 24,779,160 Rls. 840 $
75 12 1394 مشهد آلمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 207 23,970,600 Rls. 828 $
76 12 1394 مشهد آلمان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 600 23,362,560 Rls. 780 $
77 12 1394 مشهد آلمان 07133310 لوبيا چيتي 494 21,858,759 Rls. 741 $
78 12 1394 مشهد آلمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 17 20,656,832 Rls. 686 $
79 12 1394 مشهد آلمان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 103 20,370,080 Rls. 680 $
80 12 1394 مشهد آلمان 20079100 مركبات 288 17,254,656 Rls. 576 $
81 12 1394 مشهد آلمان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 486 15,861,300 Rls. 525 $
82 12 1394 مشهد آلمان 11031900 بلغور و زبره ساير غلات , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 520 15,710,240 Rls. 520 $
83 12 1394 مشهد آلمان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 840 15,097,824 Rls. 504 $
84 12 1394 مشهد آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 405 14,683,032 Rls. 486 $
85 12 1394 مشهد آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 560 14,380,912 Rls. 476 $
86 12 1394 مشهد آلمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 156 14,003,802 Rls. 464 $
87 12 1394 مشهد آلمان 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 46 12,117,260 Rls. 404 $
88 12 1394 مشهد آلمان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 142 12,079,490 Rls. 407 $
89 12 1394 مشهد آلمان 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 360 10,784,160 Rls. 360 $
90 12 1394 مشهد آلمان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 360 10,619,640 Rls. 360 $
91 12 1394 مشهد آلمان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 106 9,589,080 Rls. 328 $
92 12 1394 مشهد آلمان 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 50 9,501,674 Rls. 315 $
93 12 1394 مشهد آلمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 66 9,339,680 Rls. 310 $
94 12 1394 مشهد آلمان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 7 8,190,464 Rls. 272 $
95 12 1394 مشهد آلمان 91051900 ساعتهاي شماطه اي غيربرقي 31 7,786,440 Rls. 258 $
96 12 1394 مشهد آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 486 7,039,396 Rls. 233 $
97 12 1394 مشهد آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 30 6,999,218 Rls. 240 $
98 12 1394 مشهد آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 14 6,834,756 Rls. 228 $
99 12 1394 مشهد آلمان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 6 6,639,696 Rls. 221 $
100 12 1394 مشهد آلمان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 1,046 6,252,988 Rls. 209 $
مجموع کل
75,356,020,266 ريال
مجموع کل
2,524,345 دلار