آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 350,000 87,687,490,000 Rls. 2,912,500 $
2 12 1394 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 64,042 8,744,047,445 Rls. 294,784 $
3 12 1394 كرمان ويتنام 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 8,501 1,512,654,804 Rls. 50,156 $
4 12 1394 كرمان ويتنام 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 8,716 1,231,301,802 Rls. 41,200 $
مجموع کل
99,175,494,051 ريال
مجموع کل
3,298,640 دلار
[1]