آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 6,031,535 342,592,563,379 Rls. 11,374,912 $
2 12 1394 كرمان عراق 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 296,950 28,979,580,000 Rls. 967,560 $
3 12 1394 كرمان عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 15,000,000 20,121,875,000 Rls. 704,457 $
4 12 1394 كرمان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 85,735 10,496,603,810 Rls. 355,694 $
5 12 1394 كرمان عراق 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 60,599 7,191,320,684 Rls. 242,396 $
6 12 1394 كرمان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 5,628,552,500 Rls. 197,500 $
7 12 1394 كرمان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 20,050 4,296,700,965 Rls. 142,355 $
8 12 1394 كرمان عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 45,593 2,988,787,360 Rls. 102,856 $
9 12 1394 كرمان عراق 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 15,976 2,203,126,455 Rls. 76,917 $
10 12 1394 كرمان عراق 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 8,074 2,182,348,350 Rls. 72,666 $
11 12 1394 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 132,066 1,909,468,095 Rls. 66,033 $
12 12 1394 كرمان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 27,400 1,507,315,234 Rls. 50,326 $
13 12 1394 كرمان عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,875 1,167,060,000 Rls. 39,750 $
14 12 1394 كرمان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 5,181 667,806,974 Rls. 22,515 $
15 12 1394 كرمان عراق 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 4,041 572,968,180 Rls. 20,222 $
16 12 1394 كرمان عراق 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 1,230 123,470,783 Rls. 4,121 $
17 12 1394 كرمان عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 400 33,491,926 Rls. 1,118 $
18 12 1394 كرمان عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 23,490 10,504,314 Rls. 355 $
مجموع کل
432,673,544,008 ريال
مجموع کل
14,441,752 دلار
[1]