آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 94,600 46,599,070,650 Rls. 1,560,900 $
2 12 1394 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,150 19,483,358,800 Rls. 651,243 $
3 12 1394 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 6,785,775,000 Rls. 225,000 $
مجموع کل
72,868,204,450 ريال
مجموع کل
2,437,143 دلار
[1]