آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه كويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 3,588,550 535,562,316,900 Rls. 17,954,371 $
2 12 1394 كرمانشاه كويت 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 3,158,275 454,125,470,350 Rls. 15,778,835 $
3 12 1394 كرمانشاه كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 46,235 195,187,944 Rls. 6,469 $
مجموع کل
989,882,975,194 ريال
مجموع کل
33,739,674 دلار
[1]