آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 313,015 46,885,298,925 Rls. 1,565,086 $
2 12 1394 كرمانشاه عمان 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 67,310 9,525,535,250 Rls. 335,449 $
3 12 1394 كرمانشاه عمان 01041000 از نوع گوسفند 10,500 1,585,132,500 Rls. 52,500 $
مجموع کل
57,995,966,675 ريال
مجموع کل
1,953,035 دلار
[1]