آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 425,000 62,940,500,000 Rls. 2,111,681 $
2 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,595 27,368,224,736 Rls. 912,415 $
3 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 2,293 3,745,318,756 Rls. 124,921 $
4 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,728 2,006,981,134 Rls. 66,951 $
5 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,347 1,715,453,377 Rls. 57,077 $
6 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 112,080 1,278,462,960 Rls. 43,184 $
7 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 3,731 1,111,462,984 Rls. 36,970 $
8 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 72,430 523,852,116 Rls. 18,108 $
9 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 538 328,669,926 Rls. 10,964 $
10 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 654 59,213,160 Rls. 1,962 $
11 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 200 10,784,160 Rls. 360 $
مجموع کل
101,088,923,309 ريال
مجموع کل
3,384,593 دلار
[1]