آمار کل " صادرات به" کشور (موزامبيك) گمرک (فرودگاه لامرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فرودگاه لامرد موزامبيك 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,000,000 47,186,475,000 Rls. 1,575,000 $
2 12 1394 فرودگاه لامرد موزامبيك 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,000,000 14,031,360,000 Rls. 468,000 $
مجموع کل
61,217,835,000 ريال
مجموع کل
2,043,000 دلار
[1]