آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,496,038 33,334,587,213 Rls. 1,150,003 $
2 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,197,900 33,180,121,465 Rls. 1,112,912 $
3 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,521,868 32,353,504,981 Rls. 1,100,243 $
4 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 32,348 26,339,119,332 Rls. 889,315 $
5 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 590,529 25,781,130,480 Rls. 890,565 $
6 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 583,640 25,189,429,760 Rls. 848,314 $
7 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 287,375 15,504,975,280 Rls. 528,770 $
8 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 69,880 13,521,103,340 Rls. 449,160 $
9 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 111,725 12,831,215,554 Rls. 444,484 $
10 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 511,840 9,652,528,184 Rls. 339,456 $
11 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 143,354 9,190,024,538 Rls. 309,646 $
12 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 88,607 8,365,795,602 Rls. 284,338 $
13 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 398,950 6,890,049,539 Rls. 232,840 $
14 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 61,850 5,874,183,000 Rls. 205,400 $
15 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 23,000 5,559,008,000 Rls. 184,000 $
16 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 57,360 5,555,234,745 Rls. 187,889 $
17 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 195,138 5,153,796,145 Rls. 172,868 $
18 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 33,280 5,078,675,832 Rls. 172,680 $
19 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 41,118 4,942,389,552 Rls. 164,437 $
20 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 118,953 4,140,375,317 Rls. 137,880 $
21 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 76,316 3,918,036,486 Rls. 129,738 $
22 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 539,924 3,785,614,664 Rls. 130,010 $
23 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39075010 رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 56,700 3,783,324,510 Rls. 130,410 $
24 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39269060 پريفرم (PET) 81,690 3,751,617,398 Rls. 131,973 $
25 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 42,809 3,580,705,178 Rls. 120,857 $
26 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 121,000 3,572,404,246 Rls. 118,366 $
27 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 39,400 3,549,581,400 Rls. 118,200 $
28 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 16,715 3,324,123,264 Rls. 112,423 $
29 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 118,608 3,000,230,239 Rls. 100,249 $
30 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 33,970 2,997,086,750 Rls. 102,161 $
31 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 45,910 2,859,987,387 Rls. 95,331 $
32 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 32,200 2,846,596,800 Rls. 96,500 $
33 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,690 2,702,702,810 Rls. 92,360 $
34 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 59,125 2,599,593,080 Rls. 86,972 $
35 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 61,875 2,562,727,781 Rls. 86,687 $
36 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 60,000 2,485,065,780 Rls. 84,060 $
37 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 45,781 2,323,443,584 Rls. 76,976 $
38 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 45,900 2,246,824,038 Rls. 75,149 $
39 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 70,000 2,240,337,000 Rls. 76,981 $
40 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 60,000 2,174,544,000 Rls. 72,000 $
41 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 70,551 2,107,178,897 Rls. 74,469 $
42 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 22,600 2,025,649,130 Rls. 67,260 $
43 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 44,580 2,002,890,240 Rls. 66,872 $
44 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,560 1,902,886,272 Rls. 63,814 $
45 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,980 1,843,806,500 Rls. 61,540 $
46 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 55,000 1,707,776,466 Rls. 56,562 $
47 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 11,855 1,616,266,070 Rls. 53,515 $
48 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 33051000 شامپوها 24,054 1,578,405,952 Rls. 53,208 $
49 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 15,893 1,363,228,977 Rls. 45,402 $
50 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 27101910 روغن موتور 23,556 1,360,753,721 Rls. 50,451 $
51 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 13,700 1,320,166,806 Rls. 45,279 $
52 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 14,600 1,304,911,800 Rls. 43,800 $
53 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 43,565 1,261,440,630 Rls. 44,566 $
54 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 13,300 1,249,561,600 Rls. 42,560 $
55 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 38249020 سيليکاژل بشکل پرک 122,000 1,219,094,400 Rls. 40,701 $
56 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 148,100 1,190,672,209 Rls. 39,520 $
57 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 30,080 1,064,946,512 Rls. 35,523 $
58 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 18,364 988,982,626 Rls. 33,974 $
59 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,350 968,543,100 Rls. 32,900 $
60 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 12,543 949,860,597 Rls. 32,611 $
61 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 19,920 906,089,088 Rls. 31,872 $
62 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 23,800 855,657,600 Rls. 28,560 $
63 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 116,600 838,241,568 Rls. 27,985 $
64 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 47,000 810,685,140 Rls. 27,260 $
65 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 13,480 807,613,760 Rls. 26,960 $
66 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 8,000 724,392,000 Rls. 24,000 $
67 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 15,350 661,105,800 Rls. 21,960 $
68 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 52,000 624,648,500 Rls. 22,106 $
69 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 3,780 579,451,320 Rls. 22,639 $
70 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 11,706 577,160,220 Rls. 19,110 $
71 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34011150 صابون رختشويي 18,593 557,761,888 Rls. 18,965 $
72 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 5,700 530,932,365 Rls. 18,035 $
73 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 25081000 بنتونيت 16,100 520,770,600 Rls. 17,388 $
74 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,200 476,016,500 Rls. 16,910 $
75 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,700 458,388,000 Rls. 15,300 $
76 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 5,000 441,585,000 Rls. 15,000 $
77 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 4,500 435,165,000 Rls. 15,000 $
78 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 9,000 404,527,500 Rls. 13,500 $
79 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 16,260 364,029,237 Rls. 12,283 $
80 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 3,216 359,520,000 Rls. 12,000 $
81 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 02071320 احشاء تازه و يا سرد کرده مرغ 20,000 317,744,000 Rls. 11,200 $
82 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 289,860 316,107,576 Rls. 10,725 $
83 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 1,500 314,012,160 Rls. 10,620 $
84 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,100 294,129,000 Rls. 9,900 $
85 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,217 279,800,515 Rls. 9,607 $
86 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 2,500 270,075,500 Rls. 9,500 $
87 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 5,730 254,136,960 Rls. 8,595 $
88 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,440 243,216,000 Rls. 8,607 $
89 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 2,542 242,161,920 Rls. 8,190 $
90 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,300 235,423,168 Rls. 7,928 $
91 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 8,442 224,370,658 Rls. 7,429 $
92 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 4,086 221,014,597 Rls. 7,521 $
93 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,220 215,493,480 Rls. 7,320 $
94 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 7,820 213,509,408 Rls. 7,109 $
95 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 36,060 212,961,460 Rls. 7,212 $
96 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2,215 199,544,614 Rls. 6,607 $
97 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 78,450 184,123,043 Rls. 6,273 $
98 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 2,710 172,578,730 Rls. 6,052 $
99 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,200 171,129,600 Rls. 5,760 $
100 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,390 167,923,120 Rls. 5,560 $
مجموع کل
394,452,013,355 ريال
مجموع کل
13,395,680 دلار