آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 90,177 208,699,583,383 Rls. 6,979,885 $
2 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 15,069 98,789,316,184 Rls. 3,297,814 $
3 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 163,590 23,950,709,508 Rls. 828,870 $
4 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 136,600 18,129,726,000 Rls. 644,040 $
5 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 71,483 16,878,145,396 Rls. 582,617 $
6 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 129,713 15,896,338,755 Rls. 546,045 $
7 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 71,630 15,133,055,210 Rls. 501,410 $
8 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 445,760 12,664,882,361 Rls. 425,783 $
9 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 33,996 12,637,715,653 Rls. 441,952 $
10 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 70,281 10,531,607,850 Rls. 351,405 $
11 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 37,677 10,204,317,364 Rls. 339,089 $
12 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 38,940 9,255,259,200 Rls. 311,520 $
13 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 79031000 گرد روي 147,976 9,072,344,668 Rls. 310,337 $
14 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 16,953 6,815,921,520 Rls. 227,168 $
15 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,056 6,163,280,640 Rls. 215,424 $
16 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 25,450 5,870,715,620 Rls. 195,965 $
17 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 11,568 5,717,761,632 Rls. 190,872 $
18 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 29,370 5,211,424,970 Rls. 175,995 $
19 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,000 4,976,874,600 Rls. 167,550 $
20 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 296,180 4,530,814,729 Rls. 158,365 $
21 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 40,000 4,198,320,000 Rls. 140,009 $
22 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 33,400 3,205,804,896 Rls. 106,902 $
23 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 32,758 3,156,666,194 Rls. 106,427 $
24 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 20,360 3,049,622,600 Rls. 101,800 $
25 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 55,200 2,991,094,128 Rls. 99,360 $
26 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 50,035 2,699,528,728 Rls. 90,238 $
27 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 6,000 2,695,680,000 Rls. 90,003 $
28 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 12,300 2,657,918,760 Rls. 90,745 $
29 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,890 2,629,746,000 Rls. 89,329 $
30 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 13,500 2,438,613,600 Rls. 85,600 $
31 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,450 2,308,958,814 Rls. 78,349 $
32 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,590 2,217,747,526 Rls. 73,625 $
33 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 29,400 2,156,317,500 Rls. 73,500 $
34 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 17,600 2,108,902,400 Rls. 70,400 $
35 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 34,076 1,938,457,400 Rls. 64,745 $
36 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 21,900 1,651,205,250 Rls. 54,750 $
37 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 15,917 1,650,580,175 Rls. 55,709 $
38 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 19,250 1,441,368,600 Rls. 53,927 $
39 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,050 1,340,972,370 Rls. 45,090 $
40 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 17,760 1,340,036,400 Rls. 44,400 $
41 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 9,610 1,258,065,784 Rls. 41,774 $
42 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 7,585 1,228,602,761 Rls. 40,698 $
43 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 20,180 1,156,441,444 Rls. 39,026 $
44 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 11,000 1,094,516,500 Rls. 38,500 $
45 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,000 1,062,441,600 Rls. 35,200 $
46 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 18,000 1,052,460,000 Rls. 36,000 $
47 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 38,100 1,010,348,640 Rls. 34,290 $
48 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 17,744 995,395,532 Rls. 33,281 $
49 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 19,576 931,455,219 Rls. 31,321 $
50 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,072 925,620,100 Rls. 31,225 $
51 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 5,400 892,170,000 Rls. 30,000 $
52 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 10,900 852,237,330 Rls. 28,739 $
53 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 6,768 813,697,920 Rls. 28,224 $
54 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 9,650 784,646,016 Rls. 26,537 $
55 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 2,080 739,154,000 Rls. 26,000 $
56 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,850 715,266,000 Rls. 23,700 $
57 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,320 712,253,520 Rls. 23,760 $
58 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 4,600 682,974,600 Rls. 22,800 $
59 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 5,300 590,571,300 Rls. 20,865 $
60 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,400 587,495,540 Rls. 20,114 $
61 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 5,296 581,827,377 Rls. 22,732 $
62 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 5,000 569,854,467 Rls. 19,492 $
63 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 10,500 566,168,400 Rls. 18,900 $
64 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 9,946 550,005,890 Rls. 18,401 $
65 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 6,760 530,830,352 Rls. 17,576 $
66 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 6,365 479,142,144 Rls. 15,912 $
67 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 14,500 395,528,300 Rls. 13,100 $
68 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 2,660 378,571,200 Rls. 13,300 $
69 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,320 377,233,016 Rls. 12,526 $
70 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 420 335,574,594 Rls. 11,118 $
71 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 8,895 288,110,592 Rls. 9,744 $
72 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 4,770 287,607,555 Rls. 9,601 $
73 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,002 286,602,448 Rls. 9,547 $
74 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,300 277,858,400 Rls. 9,200 $
75 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 4,800 271,948,830 Rls. 9,060 $
76 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 4,450 254,154,670 Rls. 8,503 $
77 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 4,500 230,274,900 Rls. 8,100 $
78 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 3,493 216,804,915 Rls. 7,198 $
79 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,300 196,252,846 Rls. 6,674 $
80 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,500 182,385,000 Rls. 6,300 $
81 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,000 171,660,000 Rls. 6,000 $
82 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 6,400 165,635,550 Rls. 5,760 $
83 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,170 156,202,200 Rls. 5,175 $
84 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 11,000 146,887,300 Rls. 4,900 $
85 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 1,623 144,657,990 Rls. 4,869 $
86 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,209 144,402,960 Rls. 4,836 $
87 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 112,891,627 Rls. 3,739 $
88 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 235 108,690,400 Rls. 3,640 $
89 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 2,000 106,956,000 Rls. 3,600 $
90 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,030 82,075,162 Rls. 2,740 $
91 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,055 80,158,446 Rls. 2,669 $
92 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,416 72,998,172 Rls. 2,548 $
93 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,402 70,953,345 Rls. 2,427 $
94 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 665 58,185,630 Rls. 1,935 $
95 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 513 55,539,600 Rls. 1,860 $
96 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 580 52,401,840 Rls. 1,740 $
97 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,900 48,401,550 Rls. 1,710 $
98 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 710 38,488,248 Rls. 1,278 $
99 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 220 37,765,200 Rls. 1,320 $
100 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 550 33,423,750 Rls. 1,125 $
مجموع کل
576,238,261,256 ريال
مجموع کل
19,429,922 دلار