آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27132000 قيرنفت 17,424,433 213,826,513,944 Rls. 7,336,563 $
2 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,559,915 135,687,617,742 Rls. 4,683,173 $
3 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 652,716 86,281,328,999 Rls. 2,937,387 $
4 12 1394 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 8,700,000 81,223,580,080 Rls. 2,766,774 $
5 12 1394 شهيدرجايي مالزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 13,394,862 59,933,057,983 Rls. 2,012,413 $
6 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 910,430 53,038,109,202 Rls. 1,792,427 $
7 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,288,684 38,021,418,943 Rls. 1,283,807 $
8 12 1394 شهيدرجايي مالزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 609,418 33,031,418,624 Rls. 1,096,952 $
9 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 791,623 29,085,586,758 Rls. 965,781 $
10 12 1394 شهيدرجايي مالزي 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 2,820,000 22,497,090,200 Rls. 747,300 $
11 12 1394 شهيدرجايي مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 196,736 20,515,581,128 Rls. 688,526 $
12 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,106,387 20,271,097,074 Rls. 675,028 $
13 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 287,280 19,074,242,880 Rls. 632,016 $
14 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,063,585 14,934,337,130 Rls. 515,396 $
15 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 383,144 12,499,677,185 Rls. 421,382 $
16 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 289,137 12,124,499,388 Rls. 406,812 $
17 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 612,052 11,957,596,949 Rls. 408,041 $
18 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 398,001 9,617,924,295 Rls. 324,762 $
19 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 32,300 8,621,549,430 Rls. 286,990 $
20 12 1394 شهيدرجايي مالزي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 143,361 7,622,521,976 Rls. 256,192 $
21 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 200,000 6,840,050,000 Rls. 232,896 $
22 12 1394 شهيدرجايي مالزي 04090000 عسل طبيعي 63,707 6,677,240,607 Rls. 227,247 $
23 12 1394 شهيدرجايي مالزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 665,980 6,013,111,671 Rls. 207,782 $
24 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 51,700 5,381,871,600 Rls. 180,950 $
25 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 44,200 5,233,874,400 Rls. 174,780 $
26 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 85,212 4,407,826,294 Rls. 146,953 $
27 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,000 3,585,232,000 Rls. 119,000 $
28 12 1394 شهيدرجايي مالزي 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 651,570 2,873,855,376 Rls. 97,652 $
29 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 39,000 2,570,224,800 Rls. 85,800 $
30 12 1394 شهيدرجايي مالزي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,075 2,405,571,188 Rls. 84,988 $
31 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 27,000 1,857,334,500 Rls. 63,440 $
32 12 1394 شهيدرجايي مالزي 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 109,796 1,823,462,102 Rls. 60,389 $
33 12 1394 شهيدرجايي مالزي 25202000 ک گچ 1,675,000 1,393,006,804 Rls. 46,877 $
34 12 1394 شهيدرجايي مالزي 68062010 رسهاي منبسط شده 368,310 1,391,887,749 Rls. 47,839 $
35 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,329,328,000 Rls. 44,000 $
36 12 1394 شهيدرجايي مالزي 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 28,829 1,207,056,676 Rls. 40,111 $
37 12 1394 شهيدرجايي مالزي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 15,136 1,124,121,800 Rls. 37,827 $
38 12 1394 شهيدرجايي مالزي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 22,320 1,122,247,656 Rls. 37,944 $
39 12 1394 شهيدرجايي مالزي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 76,082 1,083,460,185 Rls. 36,517 $
40 12 1394 شهيدرجايي مالزي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 275 1,076,113,088 Rls. 36,652 $
41 12 1394 شهيدرجايي مالزي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 11,975 1,071,076,378 Rls. 36,075 $
42 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 40,068 1,066,251,648 Rls. 36,061 $
43 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08109010 انار تازه 42,800 1,053,400,248 Rls. 35,096 $
44 12 1394 شهيدرجايي مالزي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,348 1,007,652,456 Rls. 34,324 $
45 12 1394 شهيدرجايي مالزي 54050000 تک رشته ها، 67دسي تكس يابيشتر ،نوارها واشکال همانند,ا زمواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتراز5ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 20,076 934,065,612 Rls. 30,917 $
46 12 1394 شهيدرجايي مالزي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 41,650 875,978,928 Rls. 29,988 $
47 12 1394 شهيدرجايي مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 22,125 729,069,128 Rls. 24,338 $
48 12 1394 شهيدرجايي مالزي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 12,800 690,094,080 Rls. 23,041 $
49 12 1394 شهيدرجايي مالزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 8,205 677,074,661 Rls. 23,455 $
50 12 1394 شهيدرجايي مالزي 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 13,260 675,177,984 Rls. 22,543 $
51 12 1394 شهيدرجايي مالزي 27101910 روغن موتور 12,160 653,575,680 Rls. 21,888 $
52 12 1394 شهيدرجايي مالزي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 44,000 499,452,800 Rls. 17,585 $
53 12 1394 شهيدرجايي مالزي 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,320 455,293,440 Rls. 15,120 $
54 12 1394 شهيدرجايي مالزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 24,062 426,260,550 Rls. 14,450 $
55 12 1394 شهيدرجايي مالزي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 14,580 395,129,664 Rls. 13,122 $
56 12 1394 شهيدرجايي مالزي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 7,020 369,413,460 Rls. 12,636 $
57 12 1394 شهيدرجايي مالزي 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 68,764 341,092,731 Rls. 11,346 $
58 12 1394 شهيدرجايي مالزي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 13,994 335,305,076 Rls. 11,195 $
59 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 8,147 301,832,909 Rls. 10,591 $
60 12 1394 شهيدرجايي مالزي 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 66,419 255,670,248 Rls. 8,634 $
61 12 1394 شهيدرجايي مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 639,470 220,621,170 Rls. 7,673 $
62 12 1394 شهيدرجايي مالزي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,000 162,604,800 Rls. 5,400 $
63 12 1394 شهيدرجايي مالزي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,692 90,870,699 Rls. 3,044 $
64 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,100 89,856,000 Rls. 3,000 $
65 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 3,000 72,343,500 Rls. 2,550 $
66 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,000 72,055,350 Rls. 2,546 $
67 12 1394 شهيدرجايي مالزي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 792 68,769,792 Rls. 2,296 $
68 12 1394 شهيدرجايي مالزي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 650 68,541,200 Rls. 2,275 $
69 12 1394 شهيدرجايي مالزي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,200 65,273,067 Rls. 2,306 $
70 12 1394 شهيدرجايي مالزي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,500 33,544,000 Rls. 1,120 $
71 12 1394 شهيدرجايي مالزي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,021 32,756,730 Rls. 1,105 $
72 12 1394 شهيدرجايي مالزي 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 101,280 15,124,340 Rls. 506 $
73 12 1394 شهيدرجايي مالزي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 200 12,051,200 Rls. 400 $
74 12 1394 شهيدرجايي مالزي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 130 3,524,976 Rls. 117 $
75 12 1394 شهيدرجايي مالزي 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 160 3,451,046 Rls. 115 $
مجموع کل
963,085,881,956 ريال
مجموع کل
32,714,224 دلار
[1]