آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 492,526 87,496,480,397 Rls. 2,955,178 $
2 12 1394 شهيدرجايي كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 200,000 20,709,920,000 Rls. 700,000 $
3 12 1394 شهيدرجايي كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,000 14,826,240,000 Rls. 495,017 $
4 12 1394 شهيدرجايي كويت 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 36,950 9,659,782,250 Rls. 322,475 $
5 12 1394 شهيدرجايي كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 249,760 6,212,334,540 Rls. 210,360 $
6 12 1394 شهيدرجايي كويت 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 62,100 5,530,837,140 Rls. 186,300 $
7 12 1394 شهيدرجايي كويت 28362000 کربنات دي سديم 499,000 3,877,332,160 Rls. 129,740 $
8 12 1394 شهيدرجايي كويت 02072790 ساير قطعات واحشاء يخ زده بوقلمون به غير ا ز خميرآن 20,000 3,006,543,017 Rls. 99,792 $
9 12 1394 شهيدرجايي كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 41,492 2,360,255,292 Rls. 78,560 $
10 12 1394 شهيدرجايي كويت 70193910 پشم شيشه 64,761 2,271,945,402 Rls. 77,713 $
11 12 1394 شهيدرجايي كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 231,947 2,198,271,158 Rls. 74,128 $
12 12 1394 شهيدرجايي كويت 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 21,650 1,954,735,200 Rls. 64,950 $
13 12 1394 شهيدرجايي كويت 68062010 رسهاي منبسط شده 425,012 1,652,675,064 Rls. 55,252 $
14 12 1394 شهيدرجايي كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 213,478 1,546,006,284 Rls. 53,296 $
15 12 1394 شهيدرجايي كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 27,908 1,492,948,980 Rls. 53,176 $
16 12 1394 شهيدرجايي كويت 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,000 1,367,952,000 Rls. 48,000 $
17 12 1394 شهيدرجايي كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 25,956 1,172,816,793 Rls. 38,934 $
18 12 1394 شهيدرجايي كويت 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 21,460 1,093,620,914 Rls. 36,482 $
19 12 1394 شهيدرجايي كويت 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 12,420 1,052,855,820 Rls. 37,197 $
20 12 1394 شهيدرجايي كويت 29051610 دوا تيل هگزا نول 28,800 1,035,210,240 Rls. 34,562 $
21 12 1394 شهيدرجايي كويت 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 23,895 1,002,586,410 Rls. 33,453 $
22 12 1394 شهيدرجايي كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,326 933,859,010 Rls. 32,641 $
23 12 1394 شهيدرجايي كويت 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 3,840 913,582,080 Rls. 30,720 $
24 12 1394 شهيدرجايي كويت 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 63,754 743,877,300 Rls. 25,280 $
25 12 1394 شهيدرجايي كويت 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 8,460 739,973,112 Rls. 24,702 $
26 12 1394 شهيدرجايي كويت 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 216,040 684,445,248 Rls. 23,063 $
27 12 1394 شهيدرجايي كويت 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,000 514,980,000 Rls. 18,000 $
28 12 1394 شهيدرجايي كويت 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 16,369 494,540,228 Rls. 16,369 $
29 12 1394 شهيدرجايي كويت 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 7,110 321,869,700 Rls. 10,665 $
30 12 1394 شهيدرجايي كويت 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 43,260 279,439,012 Rls. 9,328 $
31 12 1394 شهيدرجايي كويت 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 21,330 235,506,210 Rls. 7,862 $
32 12 1394 شهيدرجايي كويت 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 108,820 230,048,634 Rls. 7,617 $
33 12 1394 شهيدرجايي كويت 70010090 سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي 44,000 158,146,560 Rls. 5,280 $
34 12 1394 شهيدرجايي كويت 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,305 149,344,200 Rls. 5,220 $
35 12 1394 شهيدرجايي كويت 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 816 121,335,120 Rls. 4,080 $
36 12 1394 شهيدرجايي كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,078 87,772,164 Rls. 2,908 $
37 12 1394 شهيدرجايي كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,140 85,414,500 Rls. 2,850 $
38 12 1394 شهيدرجايي كويت 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 799 81,614,832 Rls. 2,704 $
39 12 1394 شهيدرجايي كويت 28365000 کربنات کلسيم 30,430 72,659,492 Rls. 2,435 $
40 12 1394 شهيدرجايي كويت 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 41,618 60,869,088 Rls. 2,016 $
41 12 1394 شهيدرجايي كويت 19053200 ويفل ها و ويفرها 797 43,312,605 Rls. 1,435 $
مجموع کل
178,473,938,156 ريال
مجموع کل
6,019,741 دلار
[1]