تعداد اعضای اتاق تهران

آمار کل " صادرات به" کشور (كامبوج) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي كامبوج 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 806,400 23,981,202,000 Rls. 806,400 $
2 12 1394 شهيدرجايي كامبوج 27132000 قيرنفت 1,090,910 13,531,996,368 Rls. 452,727 $
3 12 1394 شهيدرجايي كامبوج 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 22,160 103,507,200 Rls. 3,456 $
مجموع کل
37,616,705,568 ريال
مجموع کل
1,262,583 دلار
[1]