آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 450,000 108,896,226,800 Rls. 3,706,827 $
2 12 1394 سيرجان آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 374,000 92,584,680,100 Rls. 3,081,900 $
3 12 1394 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 93,500 45,903,305,250 Rls. 1,542,750 $
مجموع کل
247,384,212,150 ريال
مجموع کل
8,331,477 دلار
[1]