آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 804,621 191,177,651,473 Rls. 6,430,457 $
2 12 1394 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 395,715 16,724,138,614 Rls. 553,992 $
3 12 1394 ساوه ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 398,187 16,690,660,943 Rls. 561,557 $
4 12 1394 ساوه ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 34,440 1,866,552,480 Rls. 61,992 $
5 12 1394 ساوه ايتاليا 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 6,855 796,227,354 Rls. 27,418 $
6 12 1394 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 6,857 405,637,611 Rls. 13,717 $
7 12 1394 ساوه ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,143 28,307,280 Rls. 948 $
8 12 1394 ساوه ايتاليا 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 97 1,737,852 Rls. 58 $
مجموع کل
227,690,913,607 ريال
مجموع کل
7,650,139 دلار
[1]