آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,205,900 107,077,704,791 Rls. 3,563,814 $
2 12 1394 زنجان هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 110,000 7,173,412,400 Rls. 241,841 $
مجموع کل
114,251,117,191 ريال
مجموع کل
3,805,655 دلار
[1]