آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان جمهوري عربي سوريه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 3,661,886 1,328,580,260,000 Rls. 44,100,000 $
2 12 1394 زنجان جمهوري عربي سوريه 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 10,900 1,592,024,000 Rls. 56,000 $
مجموع کل
1,330,172,284,000 ريال
مجموع کل
44,156,000 دلار
[1]