آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خارك ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 19,444,397 176,515,526,502 Rls. 6,137,975 $
مجموع کل
176,515,526,502 ريال
مجموع کل
6,137,975 دلار
[1]