آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,261 65,539,305,572 Rls. 2,261,456 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 300 15,408,848,000 Rls. 512,000 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,801 8,565,718,215 Rls. 288,658 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 510 4,124,665,800 Rls. 137,709 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 10 2,989,000,000 Rls. 100,000 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 630 977,922,540 Rls. 32,403 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 2,560 902,268,024 Rls. 30,704 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 15 809,978,540 Rls. 27,020 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 3,044 794,889,796 Rls. 27,400 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 590 604,784,943 Rls. 20,216 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021040 گليم دورو پشمي 800 518,009,520 Rls. 17,164 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 860 516,213,100 Rls. 17,440 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 3,000 509,252,000 Rls. 17,000 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,445 303,367,240 Rls. 10,120 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 13019010 باريچه 46 289,627,863 Rls. 9,597 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 940 269,604,000 Rls. 9,000 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 500 108,648,000 Rls. 3,600 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 57 68,870,760 Rls. 2,282 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 11 989,241 Rls. 33 $
مجموع کل
103,301,963,154 ريال
مجموع کل
3,523,802 دلار
[1]